Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 413  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 37, br. 2, str. 63-76
Bezbednost informacionih sistema
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresazdjbjelajac@gmail.com, vesic.slavimir@gmail.com
Sažetak
U savremenim uslovima poslovanja organizacije ostvaruju svoje misije, vizije i ciljeve upotrebom informacionih sistema. Oni im omogućavaju razmenu podataka, informacija i znanja sa promenljivim okruženjem, nesmetano obavljanje dnevnih aktivnosti, kao i stvaranje osnove za donošenje strateških odluka. Kako se novi modaliteti ugrožavanja bezbednosti informacionih sistema pojavljuju usled promenljivog nebezbednog okruženja i pretnji koje vrebaju iz sajber prostora, potrebno je obratiti pažnju na iste i adekvatno reagovati, pošto nije više u pitanju samo ranjivost informatičko-komunikacione infrastrukture i informacija, već i ljudskog života. U samoj bezbednosti informacionih sistema, pored tehnički mera zaštite koje se sprovode u skladu sa definisanom politikom bezbednosti, potrebno je obratiti pažnju i na ljudski faktor i svest o bezbednosti, kao najslabiju kariku i delovati kako bi se pretnje svele na najmanju moguću meru.
Reference
*** Digitalni potpis. Preuzeto sa: http://ca.mup.gov.rs/digitalni-potpis-lat.html
*** Types of network attacks against confidentiality, integrity and avilability. Preuzeto sa: https://www.omnisecu.com/ccna-security/types-of-network-attacks.php
*** Eight major benefits of having a Managed Security Services Provider (MSSP). Preuzeto sa: https://www.infradata.co.uk/news-blog/8-major-benefits-of-having-a-managed-security-services-provider-mssp/
Bjelajac, Ž.Đ., Jovanović, M.B. (2013) Pojedini aspekti bezbednosne kulture na internetu. Kultura polisa, vol. 10, br. 21, str. 99-114
Bocij, P., Greasley, A., Hickie, S. (2015) Business information systems. Harlow, United Kingdom: Pearson
Bourgeois, D. (2014) Information systems for business and beyond. Saylor Foundation, Preuzeto sa: https://resources.saylor.org/wwwresources/archived/site/textbooks/Information%20Systems%20for%20Business%20and%20Beyond.pdf
Đukić, S. (2017) Osnove i sistem bezbednosti u strategiji nacionalne bezbednosti. Vojno delo, vol. 69, br. 7, str. 100-121
Henshaw, M., Dahmann, J., Lawson, B. (2019) Systems of Systems (SoS). Preuzeto sa: https://www.sebokwiki.org/wiki/Systems_of_Systems_(SoS)
Ifinedo, P. (2012) Understanding information systems security policy compliance: An integration of the theory of planned behavior and the protection motivation theory. Computers & Security, 31(1): 83-95
Ilić, P. (2011) Semantičko-leksikografski aspekti pojma bezbednosti. Vojno delo, vol. 63, br. 3, str. 85-99
ISO (2004) International standard 13335-1. Preuzeto sa: https://www.sis.se/api/document/preview/905483/
Kurose, J., Ross, K. (2009) Umrežavanje računara - od vrha ka dnu. Beograd: Računarski fakultet
Milanović, Z., Radovanović, R. (2015) Informaciono-bezbednosna kultura - imperativ savremenog društva. NBP. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 3, str. 45-65
Pleskonjić, D., Đorđević, B., Maček, N., Carić, M. (2006) Sigurnost računarskih mreža. Beograd: Viša elektrotehnička škola u Beogradu
Stair, R., Reynolds, G. (2017) Principles of information systems. Boston, Massachusetts, USA: Cengage Learning
Stallings, W., Brown, L. (2018) Computer security: Principles and practice. Pearson: Harlow, United Kingdom
Šnajer, B. (2007) Primenjena kriptografija - prevod drugog izdanja. Beograd: Mikro knjiga
von Solms, R., van Niekerk, J. (2013) From information security to cyber security. Computers & Security, 38: 97-102
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp2002063B
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2020.