Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 413  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 72, br. 2, str. 37-55
Položaj srpske manjine u susednim državama u svetlu evrointegracijskih i geopolitičkih procesa
Institut za političke studije, Beograd

e-adresanadaraduski@gmail.com
Projekat:
Demokratski i nacionalni kapaciteti političkih institucija Srbije u procesu međunarodnih integracija (MPNTR - 179009)

Sažetak
U okviru savremenih geopolitičkih procesa, poštovanje prava nacionalnih manjina nije više diskreciono pravo neke države, već je sve prisutnije posredno ili neposredno međunarodno regulisanje manjinskog pitanja. U radu se razmatraju položaj i prava srpske manjine u post-jugoslovenskim državama (Slovenija, Hrvatska, Severna Makedonija, Crna Gora), kao i u susednim državama članicama Evropske unije sa kojima se Srbija graniči (Mađarska, Rumunija, Bugarska), u svetlu evrointegracijskih procesa, međudržavnih odnosa i regionalne saradnje značajne za bezbednost i ukupnu stabilnost zemalja regiona. Pored analize osnovnih demografskih pokazatelja (brojnost i prostorni razmeštaj), koji determinišu realizaciju prava i sloboda svake manjine, u radu se istražuje pitanje zaštite nacionalnog, kulturnog i jezičkog identiteta Srba, kao i načini njegovog očuvanja i unapređenja. Mada je društveni i pravni status srpske manjine određen evropskim standardima, analiza ukazuje na njihov nedefinisan položaj, budući da u nekim državama još uvek nemaju priznat status nacionalne manjine, a suočeni su i sa većom ili manjom asimilacijom i bezbednosnim problemima. Radi potpunijeg ostvarenja manjinskih prava i poboljšanja položaja srpske manjine, veliki značaj imaju ratifikovana međunarodna dokumenata, bilateralni sporazumi, nacionalni zakoni, kao i dobro osmišljena politika i pomoć Srbije kao matične države.
Reference
*** (2012) Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava. Hag: Visoki komesar za nacionalne manjine, OEBS, str. 12
Bašić, G. (1997) Položaj etničkih manjina u državama nastalim na prostoru prethodne Jugoslavije. u: Petrović Vladimir [ur.] Srbi u Sloveniji, Beograd: Svetska srpska zajednica, 1-27
Bhikhu, P. (2002) Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory. Harvard: Harvard UP
Đukanović, D. (2007) Položaj Srba u postjugoslovenskim državama. Nova srpska politička misao, vol. 15, br. 3-4, str. 367-377
Forum za etničke odnose (2018) Izazovi manjinske politike u bilateralnoj i regionalnoj saradnji. Beograd: FEO
Forum za etničke odnose (2017) Nacionalne manjine u odnosima Srbije sa susedima. Beograd: FEO
Janjić, D. (2010) Nove nacionalne manjine i demokratska manjinska politika. u: Babić Drago, Župarić-Iljić Drago [ur.] Nacionalne manjine kao faktor stabilnosti u međunarodnim odnosima Hrvatske i Srbije, Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 209-219
Komac, M. (1997) Srbi u Sloveniji. u: Petrović Vladimir [ur.] Srbi u Sloveniji, Beograd: Svetska srpska zajednica, 126-147
Kymlicka, W. (1995) Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights. Oxford: Oxford University Press
Lastić, P. (2005) O položaju Srba u Mađarskoj. u: Stanovčić Vojislav [ur.] Položaj i identitet srpske manjine u jugoistočnoj i centralnoj Evropi, Beograd: SANU, 187-235
Lukin, M. (1996) Srbi u Rumuniji. u: Petrović Vladimir [ur.] Srpska nacionalna manjina u Rumuniji, Sremski Karlovci - Beograd: Institut srpskog naroda, 16-22
Lutovac, Z. (2012) Stanje i perspektive multikulturalizma u Crnoj Gori. u: Stanovčić Vojislav, Bašić Goran [ur.] Stanje i perspektive multikulturalizma u Srbiji i državama regiona, Beograd: SANU, Institut društvenih nauka, str. 409
Ognjanović, D. (1997) Pogled kroz prošlost i viđenje budućnosti Srba u Beloj Krajini. u: Petrović Vladimir [ur.] Srbi u Sloveniji, Beograd: Svetska srpska zajednica, str. 103
Opačić, T. (2016) Govor mržnje i nasilje nad Srbima u 2015. Zagreb: Srpsko narodno vijeće
Perković, J. (2016) Analiza sprovođenja bilateralnog sporazuma o zaštiti nacionalnih manjina Srbija - Rumunija. u: Perković Jelena [ur.] Analiza sprovođenja bilateralnih sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina Srbije sa Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom i Makedonijom, Novi Sad: Centar za regionalizam, 38-49
Popov, A. (2016) Analiza sprovođenja bilateralnog sporazuma o zaštiti nacionalnih manjina Srbija-Makedonija. u: Perković Jelena [ur.] Analiza sprovođenja bilateralnih sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina Srbije sa Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom i Makedonijom, Novi Sad: Centar za regionalizam, 29-36
Prelić, M. (1998) Srbi u Mađarskoj - jedan pogled na savremenu situaciju. u: Pantelić Nikola [ur.] Etnički odnosi Srba sa drugim narodima i etničkim zajednicama, Beograd: Etnografski institut, SANU, str. 219-229
Radić, P. (2005) Pogled na srpsku manjinu u Makedoniji. u: Stanovčić Vojislav [ur.] Položaj i identitet srpske manjine u jugoistočnoj i centralnoj Evropi, Beograd: SANU, 147-153
Rado, P. (1994) The public use of minority languages in Hungary. Regio: A Review of Minority end Ethnic Studies, Budapest, r. 130-140
Raduški, N. (2013) Srpska nacionalna zajednica na prostoru Hrvatske u drugoj polovini XX i početkom XXI veka. Međunarodna politika, vol. 64, br. 1151, str. 23-36
Raduški, N. (2013) Language as the most important determinant in forming national identity. u: Petrović Pero, Radaković Milovan [ur.] National and European Identity in the Process of European Integration, Belgrade: Institute of International Politics and Economics, 327-337
Raduški, N.M. (2019) Nacionalne manjine u bilateralnim sporazumima Srbije sa zemljama u regionu. Međunarodna politika, vol. 70, br. 1174, str. 5-21
Semprini, A. (1999) Multukulturalizam. Beograd: Clio
Tatalović, S. (2005) Utemeljenje Srba u Hrvatskoj. u: Stanovčić Vojislav [ur.] Položaj i identitet srpske manjine u jugoistočnoj i centralnoj Evropi, Beograd: SANU, 131-147
Tucić, T. (2016) Analiza sprovođenja bilateralnog sporazuma o zaštiti nacionalnih manjina Srbije sa Mađarskom. u: Perković Jelena [ur.] Analiza sprovođenja bilateralnih sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina Srbije sa Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom i Makedonijom, Novi Sad: Centar za regionalizam, str. 17-29
Veljković, D. (2005) Položaj srpske manjine u Makedoniji. u: Stanovčić Vojislav [ur.] Položaj i identitet srpske manjine u jugoistočnoj i centralnoj Evropi, Beograd: SANU, 153-161
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/vojdelo2002037R
primljen: 13.02.2020.
prihvaćen: 06.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2020.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2005)
Pravo na versku nastavu u našem i uporednom evropskom pravu
Avramović Sima D.

Anali Pravnog fak Beograd (2008)
Postoje li kolektivna prava? - II deo
Jovanović Miodrag A.

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
O naučnosti nekoliko savremenih multidisciplinarnih pravnih teorija
Mitrović Dragan M.

prikaži sve [14]