Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 10 od 413  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 72, br. 3, str. 18-33
Primena vojne strategije u mrežnocentričnom ratu
Univerzitet odbrane, Škola nacionalne odbrane, Beograd

e-adresahatidza.berisa@mod.gov.rs
Ključne reči: bezbednost; vojna strategija; informacija; informaciona mreža; SAD
Sažetak
Ukupan tehnološki napredak i potpuno nove pretnje i protivnici u formi nelinearnosti uticali su da moderno ratovanje promeni svoj oblik i formu u tolikoj meri da većina teoretičara smatra da svedočimo revolucionarnim promenama u karakteru rata. Razvoj informacionih tehnologija ima ogroman uticaj na modernizaciju i transformaciju oružanih snaga na Zapadu. Radi dostizanja kvalitativno novog, višeg nivoa preciznosti i veće brzine u izvođenju vojnih operacija, na početku devedesetih godina prošlog veka mnogi segmenti oružanih snaga SAD su posebno opremljeni modernom tehnologijom, koja je bazirana na informacionim mrežama. Revolucija u vojnim poslovima i njena implementacija u koncept mrežnocentričnog ratovanja postali su novi vojnostrateški modeli za oružane snage SAD. Mrežnocentrično ratovanje postavilo je nove standarde u vođenju rata, oslanjajući se na informacionu superiornost. U ovom radu sagledan je odnos vojne strategije i njenih načela prema mrežnocentričnom ratovanju.
Reference
*** (2012) MO, GŠ vs - združena operativna komanda - doktrina operacija Vojske Srbije. Beograd
Alberts, D.S., Garstika, J.J., Stein, F.P. (2000) Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority / Mrežnocentrično ratovanje. Washington, D.C: MoD-CCRP / Ministarstvo odbrane SAD
Barić, S. (2010) Vojne strategije i asimetrično ratovanje. National security and the future, 4 (11)
Bowdish, R. (2013) Military Strategy: Theory and Concepts. Linkoln: Univerzitet u Nebraski, doktorska disertacija, http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1026&context=poliscitheses
Erl, E. (1952) Tvorci modernih strategija. Beograd: Kultura
Grissom, A. (2006) The future of military innovation studies. Journal of Strategic Studies, 29(5): 905-934, http://web.singnet.com.sg/~shuhuang/grissom.pdf
Headquarters Department of the Army (2008) Operations FM 3-0. february
Howcroft, J. (2008) Mrežnocentrično ratovanje u Iraku 2003. godine - iskustva i pouke. Vojno delo, vol. 60, br. 4, str. 78-94
Kolmer, Z. (2008) Informacija kao ključni resurs - uticaj revolucije u vojnim poslovima i mrežnocentričnih operacija na transformaciju nemačkih oružanih snaga. Vojno delo, vol. 60, br. 4, str. 50-77
Kostić, M. (2008) Mrežnocentrično ratovanje u teoriji i praksi OS SAD. Vojno delo, vol. 60, br. 2, str. 175-199
Kovač, M.V., Forca, B. (2000) Istorija ratne veštine - period 1920-2000. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Mušukić, Ž., Beriša, H., Ćiraković, A. (2018) Mrežnotentično ratovanje - stanje i perspektiva. u: ICDQM-2018 - 21. Međunarodna konferencija 'Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću' i 9. Međunarodna konferencija 'Life Cycle Engineering and Management', u organizaciji Istraživačkog centra DQM, 29-30
Nišić, S. (2011) Vojna strategija u sistemu nauka odbrane. Vojno delo, vol. 63, br. 2, str. 110-125
Schmidtchen, D. (2005) Network-centric Warfare: An Idea in Good Currency. Australian Army Journal, Volume II, Number 2
US Department of Defense-Office of the Secretary of Defense-Office of Force Transformation (2005) The implementation of network-centric warfare. Washington
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/vojdelo2003018V
primljen: 15.07.2020.
prihvaćen: 28.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2020.

Povezani članci

Vojno delo (2002)
Strategijski zaokreti
Forca Božidar

Vojno delo (2004)
Pojam i klasifikacija operacija
Kovač Mitar V.

Vojno delo (2004)
Klasični i savremeni pogledi na vojne operacije
Forca Božidar

prikaži sve [27]