Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 9 od 149  
Back povratak na rezultate
Savremena poljoprivredna tehnika
2018, vol. 44, br. 1, str. 21-28
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/SavPoljTeh1801021E


Ispitivanje procesa gasifikacije biomase u eksperimentalnom reaktoru sa fluidizovanim slojem
aUniverzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

e-adresa: erica@vinca.rs

Projekat

Unapređenje industrijskog postrojenja sa fluidizovanim slojem u okviru razvoja tehnologije za energetski efikasno i ekološki opravdano sagorevanje različitih otpadnih materija u fluidizacionom ložištu (MPNTR - 33042)
Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način, uz mogućnost kogeneracije (MPNTR - 42011)

Sažetak

Poslednjih godina primena gasifikacije biomase, kao alternativa direktnom sagorevanju komercijalnog goriva, privuklo je pažnju pre svega s ciljem smanjenja emisija CO2, NOx i SOx. Osim toga, energetski sistemi za gasifikaciju biomase, na bazi paecijalne oksidacije (PTOX), su obnovljivi i održivi, efikasni i ekonomični, pogodni i sigurni. Zbog toga je poželjno obaviti detaljno istraživanje termo-fizičkih procesa u reaktorima za PTOX gasifikaciju biomase. Pored eksperimentalnog istraživanja ovih procesa, matematički modeli transportnih fenomena igraju značajnu ulogu. Istraživanje procesa gasifikacije biomase na bazi matematičkih modela je u prednosti kad se uzme u obzir mogućnost dobijanja informacija vrlo brzo, kao i dobijanje vrlo detaljnih podataka pri idealnim uslovima odvijanja procesa. Da bi se utvrdili optimalni uslovi za dobijanje maksimalne proizvodnje proizvoda gasifikacije CO, H2 i CH4, razvijen je matematički model ovog procesa. Verifikacija modela izvedena je nizom eksperimenata na gasifikatoru sa fluidizovanim slojem u podstehiometrijskom toku vazduha. U tu svrhu korišćene su četiri vrste biomase: bukva, hrast, kukuruz i seme pšenice. U ovom radu prikazani su rezultati eksperimentalnog istraživanja procesa gasifikacije oklaska kukuruza i drveta, kao lako dostupnih i obnovljivih domaćih goriva. Merenja su obavljena u pilot reaktoru sa fluidizovanim slojem. Cilj istraživanja je određivanje sastava produkta gasifikacije biomase i bliže upoznavanje sa prirodom ovog procesa.

Ključne reči

Reference

Bingzan, X., Zengfan, L., Chungzhi, W., Haitao, H., Xiguang, Z. (1994) Circulating fluidized bed gasifier for biomass. Guangzhou, China: Guangzhou Institute of Energy Conversion Chinese Academy of Sciences, Paper No. 9407
Erić, A. (2006) Prenošenje toplote i supstancije pri gasifikaciji biomase u fluidizovanom sloju. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, MSc rad
Erić, A., Nemoda, S., Paprika, M., Repić, B., Mladenović, M. (2018) Analysis of the biomass gasification process in a fluidized bed reactor. 529-540
Nemoda, S., Erić, M., Aleksendrić, M. (2003) Koncepcija gasifikacije biomase u fluidizovanom sloju sa podstehiometrijskom strujom vazduha. Beograd: Institut za nuklearne nauke 'Vinča', NIV-ITE-262
Nemoda, S., Žbogar, A., Erić, A., Erić, M., Komatina, M. (2004) Karakteristike i optimizacija procesa gasifikacije biomase u fluidizovanom sloju. u: Industrijska energetika, September 28.-October. 2, Lepenski Vir, Srbija
Rabou, L.P.L.M., van Paasen, S.V.B. (2004) Ammonia recycling and destruction in a CFB gasifier. u: The 2nd World Conference and Technology Exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Rome, Italy, May 10-14, Proc
Rajvanshi, A.K. (1986) Biomass gasification. u: Yogi Goswami D. [ur.] Alternative Energy in Agriculture, Vol. II, CRC Press, Chapter No. 4, 83-102