Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 34  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 47, br. 1, str. 42-47
Ispitivanje stabilnosti osteosintetskog materijala softverskim simulatorom kosti
aKlinički centar Republike Srpske, Klinika za ortopediju i traumatologiju, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
bHI Dr Grubor, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
cKlinički centar Republike Srpske, Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju, Banja Luka, Republika Srpska, BiH

e-adresapredraggrubor@gmail.com
Ključne reči: biomehanika; dinamičko kompresivne ploče; softver CATIA i ANSYS
Sažetak
Uvod. Softverski model simulatora (SCA) je računarski program pisan na jednom od mnogobrojnih programskih jezika. Na osnovu zadanih ulaznih podataka na matematičkom biomehaničkom modelu kosti i na modelima raznih osteosintetskih materijala, on izračunava i daje tražene izlazne rezultaze o diletaciji (mm) na mjestu preloma u odnosu na primjenjenu aksijalnu i bočnu silu (N). Cilj rada. Istražiti proračun napona i deformaciju na sile pritiska i savijanja na simulatoru softverskog modela kod dinamičko kompresivne ploče (DCP), dinamičko kopresivne zaključane ploče (LCP), intermedularnog zaključanog klina (LIN) i unutrašnjeg fiksatora po Mitkoviću (IFM). Ispitanici i metode. Za izradu 3D modela DCP, LCP, IFM, LIN,korišten je softver CATIA, a za proračun napona i deformacija za pritisak i savijanje, softver ANSYS(SCA). Ispitivani materijal opterećen je silama kompresije do 500 N i silama savijanja do 250N. Rezultati istraživanja. Rezultati biomehaničkog ispitivanja na SCA pokazuju da je, po biomehaničkoj stabilnosti, na prvom mjestu LIN sa koeficijentom ranga KLIN=0,1950. Zatim slijede DCP sa KDCP=0,1970, IFM sa KIFM=0,2238 i LCP sa KLCP=0,2394. Diskusija. Na osnovu ulaznih podataka, formira se matematički model koji korištenjem unesenih podataka izračunava i edituje tražene rezultate. U svijetu je danas tendencija da se napravi standarizacija softverskog ispitivanja, kako bi se ispitivani rezultati mogli jednostavno primjenjivati i tumačiti u naučno-istraživačke svrhe. Zaključak. Prvi u rangu po biomehaničkoj stabilnosati je LIN, sa koeficijentom ranga KLIN=0,1950. Zatim slijede DCP sa KDCP=0,1970, IFM sa KIFM=0,2238 i LCP sa KLCP=0,2394.
Reference
Aksakal, B., Gurger, M., Say, Y., Yilmaz, E. (2014) Biomechanical comparison of straight DCP and helical plates for fixation of transverse and oblique bone fractures. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 16, No. 4, 2014
Başcı, O., Karakaşlı, A., Kumtepe, E., Güran, O., Havıtçıoğlu, H. (2015) Combination of anatomical locking plate and retrograde intramedullary nail in distal femoral fractures: comparison of mechanical stability. Eklem Hastalik Cerrahisi, 26(1): 21-6
Gautier, E., Perren, S.M., Cordey, J. (2000) Effect of plate position relative to bending direction on the rigidity of a plate osteosynthesis: A theoretical analysis. Injury, 31, Suppl. 3, C14-20
Grubor, P., Grubor, M. (2012) Results of application of external fixation with different types of fixators. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 140, br. 5-6, str. 332-338
Grubor, P. (2003) Osnovi biomehanike lokomotornog sistema i implantata. Glas Srpske, Banja Luka
Kajzer, A., Kajzer, W., Marciniak, J. (2010) Expandable intramedullary nail: Experimental biomechanical evaluation. Archives of Materials Science and Engineering, 41/1 45-52
Korner, J., i dr. (2004) A biomechanical evaluation of methods of distal humerus fracture fixation using locking compression plates versus conventional reconstruction plates. J Orthop Trauma, 18(5), 286-293
Mitković, M.B., Bumbaširević, M., Golubović, Z., Mladenović, D., Milenković, S., Micić, I., Lešić, A., Bumbaširević, V., Pavlović, P., Karalejić, S., Kuljanin, G. (2005) New biological method of internal fixation of the femur. Acta chirurgica iugoslavica, vol. 52, br. 2, str. 113-116
Müller, M.E., Allgöwer, M., Schneider, R., Willenegger, H. (1981) Udžbenik osteosinteze. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada, st. 24
Reilly, D.T., Burstein, A.H. (1975) The elastic and ultimate properties of compact bone tissue. J Biomech, 8(6): 393-405
Sabalić, S., Kodvanj, J., Pavić, A. (2013) Comparative study of three models of extra-articular distal humerus fracture osteosynthesis using the finite element method on an osteoporotic computational model. Injury Int., 44, S3, S54-S61
Wali, M.G., Baba, A.N., Latoo, I.A., Bhat, N.A., Baba, O.K., Sharma, S. (2014) Internal fixation of shaft humerus fractures by dynamic compression plate or interlocking intramedullary nail: A prospective, randomized study. Strategies Trauma Limb Reconstr., Nov., 9(3), 133-40
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.18575/msrs.sm.e.16.07
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2019.