Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
Kom : časopis za religijske nauke
2016, vol. 5, br. 2, str. 55-74
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 01/09/2016
doi: 10.5937/kom1602055D
Creative Commons License 4.0
Bivstvovanje - primarni predmet rasprave nekih islamskih filozofa
Fakultet islamskih nauka u Skoplju, Makedonija

e-adresa: hasan_cilo@yahoo.com

Sažetak

Rasprava o bitku u islamskoj filozofiji predstavlja odijeljeno područje razmišljanja. Ovom problemu posebnu pažnju posvetili su Ibn Sina i Mula Sadra Širazi. Prvi je govorio o egzistentima, a drugi o egzistenciji. Međutim, pojam bivstvovanja nije čisto konceptualne naravi već ukazuje na njegovu stvarnosnu dimenziju. Sami opstanak metafizike kao nauke nije moguć ako se ne počne od pojma aksioma, a to je, prema mišljenju nekih islamskih filozofa, pojam bivstvovanja. No ne ostaje se samo na tome, već se na osnovu propitivanja o biti bivstvovanja traži još nešto drugo. Zbog toga je bitak primarni predmet rasprave nekih islamskih filozofa. Ovom pojmu se pristupa racionalno, pri čemu se posmatra kao analitički pojam, i intuitivno kada se njegova realnost doživljava kao prisutnost, aktuelnost i nalažljivost.

Ključne reči

Reference

El-Bizri, N. (2000) The Phenomenological Quest between Avicenna and Heidegger. New York: Global Publication
Fazlur-Rahman (2001) Filozofija Mulla Sadraa Širazija. Sarajevo: Ibn Sina, preveo Rešid Hafizović
Gilson, E. (1952) Being and some philosophers. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies
Gilson, É. (2010) Bitak i bit. Zagreb: Demetra
Ibn, Sina Abu Ali Husein (1975) Kitab al-Šifa: Al-Ilahiyyat. Cairo: Zavil-qurba
Ibn, Sina Abu Ali Husein (1982) An-Najat. Bejrut: Darul afak al-jadida
Ibn, Sina Abu Ali Husein (2011) Metafizika. Zagreb: Demetra, preveo, predgovor napisao i bilješkama popratio Daniel Bučan
Kant, I. (1970) Kritika čistog uma. Beograd: Kultura
Koplston, F. (1991) Istorija filozofije. Beograd: BIGZ
Mula, S. (1964) Kitabu al-Mašair. Tehran: Univerzitet u Tehranu
Sadra, M. Kitabu al-Asfar. Bejrut: Daru ihja at-turas
Suhravardi, Jahja Šihabudin (2011) Orijentalna mudrost - teozofija svjetlosti. Sarajevo: Ibn Sina