Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12
članak: 9 od 13  
Back povratak na rezultate
Inspirium
2015, br. 14, str. 45-50
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 24/03/2016
Važnost sestrinske dokumentacije u proceni rizika za pad bolesnika u bolničkim uslovima
aFZO Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska
bZZFMR 'dr M. Zotović', Banja Luka, Republika Srpska
cKlinički centar Republike Srpske, Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju, Banja Luka, Republika Srpska, BiH

e-adresa: zivana1964@gmail.com

Sažetak

Uvod - Medicinska sestra prikuplja podatke, tumači ih i pohranjuje u odgovarajućoj dokumentaciji, a njihovom daljnjom obradom dobivaju se informacije koje čine osnovu za unapređenje kvalitete i razvoj zdravstvene nege. Cilj rada - utvrditi ukupan broj bolesnika koji imaju visok rizik za pad; ispitati postoji li povezanost dijagnoze i visokog rizika za pad; ukazati na veliki problem koji izazivaju posledice pada bolesnika u bolničkim ustanovama i neophodnost uvođenja posebnog protokola za sprečavanje pada bolesnika. Ispitanici i metode - Ispitivanje je provedeno u periodu avgust-decembar 2014 godine na Klinici za abdominalnu hirurgiju i Klinici za onkologiju UB-KC Banja Luka. Uključeno je 300 ispitanika podeljenih u dve grupe. Prvu grupu ispitanika činili su bolesnici Klinike za onkologiju. Druga grupu ispitanika činili su bolesnici Klinike za abdominalnu hirurgiju UB-KC Banja Luka. Diskusija - Padovi su vodeći uzrok letalnih povreda kod osoba starijih od 65 godina. U kliničko bolničkim institucijama padovi pacijenata su najčešći prijavljivani neočekivani incident i čine oko 70% svih neželjenih bolničkih događaja. Zaključci - U našoj zemlji se ne poklanja dovoljno pažnje ovom neželjenom događaju. Veliku ulogu za profesionalno procenjivanje rizika za pad imaju medicinska sestra, radni terapeut, fizioterapeut i oni mogu raditi procenu bolesnikovog okruženje za sigurnost. Potrebno je usvojiti poseban protokol za sprečavanje pada, ovaj protokol je jedan od načina kojim želimo naše bolesnike obavestiti o važnosti ovog problema, o rizicima i sprečavanju padova. Želimo unaprijediti kvalitet naše sestrinske usluge kako bi se naši bolesnici osećali sigurno za vreme svog boravka u bolnici. Primjenom Morseove skale se može uveliko pridoneti očuvanju sigurnosti pacijenta i podići kvalitet rada medicinskih sestara na višu nivo te ujedno učestvovati u smanjenju neželjenih događaja.

Ključne reči

kvalitet rada; medicinska sestra; rizik; bolesnik; sestrinska dokumentacija