Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16
članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić
2016, br. 10, str. 295-313
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/zrufpl1610295Z


Fizičko vaspitanje kroz vekove
Univerzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Učiteljski fakultet, Leposavić

e-adresa: nevenkazrnzevic@gmail.com

Sažetak

Karakter fizičkog vaspitanja može se najbolje sagledati kroz društvene formacije kroz koje je prošlo čovečanstvo. Robovlasničko društvo koje je nastalo pre oko sedam hiljada godina bilo je podeljeno na: vladajuću klasu koju su činili robovlasnici i robove koji nisu imali sredstva za proizvodnju i nikakvu vlast. Fizičko vaspitanje u robovlasničkom društvu ima svoje specifično obeležje i može se reći da je planski organizovano, a njegove karakteristike mogu se sagledati iz primera Sumera, Hitita, Asiraca i Persijanaca, Kine, Egipta Sparte, Atine i Rima. Narodi koji su se smenjivali na vlasti težili su ka novim saznanjima u svim oblastima, a unutar vaspitanja i specifičnim oblicima fizičkog vaspitanja.Raznovrsni oblici telesnog vežbanja bili su dostupni samo vladajućoj klasi, koja je mogla slobodno vreme da ispuni brojnim i raznovrsnim sadržajima zabavnog karaktera. Slike na zidovima grobnica, razne figure od gline, bakra i zlata, reljefi, literarni dokazi pokazuju kakav je bio odnos prema fizičkom vežbanju. Ples i muzika su bili prisutni na brojnim svečanostima, a od borilačkih veština bili su zastupljeni: rvanje, boks, pesničenje, od ostalih sportova: trčanje, bacanje koplja, bacanje diska, skok u daljinu i pomoću motke, igre loptom, plivanje, gimnastika, streljaštvo, jahanje itd. Najveću popularnost u Rimu uživale su trke bojnih kola sa dva ili četiri konja i gladijatorske borbe. Ratovi koji su se konstantno vodili i nova osvajanja doneli su novo bogastvo, koje je ulagano u velelepne građevine, a u svrhu održavanja raznih zabava podižu se cirkusi, carske palate, pozorišta, slavoluci.Ako uporedimo dostignuća rimske kulture sa kulturom starih Grka, može se reći da su tehnika, red, disciplina i zakon vezani za Rim, a umetnost, literatura i filosofija za Grčku.Neosporno je da se fizičkom vaspitanju kroz sve ove periode poklanjala velika pažnja. Fizička kultura u likovnoj umetnosti zauzela je posebno mesto, lepo i zdravo telo posebno je bilo ideal starih Grka, a mnogi umetnici prikazali su u vaznom slikarstvu i u vidu skulptura takmičare u punoj snazi.Uporedo sa raspadom robovlasničkog sistema i raspadom rimske imperije, dolazi do propadanja igara koje su vekovima bile sredstvo u rukama vladajuće klase.

Ključne reči

Reference

*** (2004) Opšta Larousse enciklopedija. Zemun: Izdavačko preduzeće JRJ
Acković, T. (1982) Terminologija u oblasti fizičke kulture. Fizička kultura, br. 2
Ilić, M. (1980) Sportska gimnastika. Beograd: NIP Partizan
Jovanović, B. (1957) Fizička kultura kroz istoriju. Beograd: Sportska knjiga
Malešević, D. (2008) Olimpijske igre. Beograd: Dereta
Milanović, L., Stamatović, M., Šekeljić, G. (2008) Teorija i metodika nastave fizičkog vaspitanja za studente Učiteljskog fakulteta. Užice: Učiteljski fakultet
Savić, Z. (2008) Istorija olimpizma sa olimpijskim vaspitanjem. Knjaževac: GIP Timok
Stojanović, R., Popović, Z. (2010) Od Atine do Moskve. Beograd: Politka
Šiljak, V. (2011) Olimpijsko obrazovanje. Beograd: Nolit
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Živanović, N., Stanković, V., Ranđelović, N., Pavlović-Stanković, P.V. (2010) Teorija fizičke kulture. Niš: Mkops Niš
Živanović, N.M. (2002) Istorija fizičke kulture. Niš: Panoptikum
Živanović, N.M. (2002) Prilog epistemologiji fizičke kulture. Niš: Panoptikum