Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 5 od 38  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 47, br. 1, str. 111-115
Sistem za automatsku kalibraciju pritiska kod senzora pritiska
aGas Turbine Research Establishment DRDO, Measurement Engineering Group, Bengaluru, India
bPES University, Department of Mechanical Engineering, Bengaluru, India
cMeasurement Engineering Group, Gas Turbine Research Establishment DRDO, Bengaluru, India
dNagarjuna College of Engineering and Technology, Department of Mechanical Engineering, Bengaluru, India

e-adresamadhuas@gtre.drdo.in
Sažetak
Senzori pritiska su uređaji koji mere pritisak i konvertuju ga u električni signal čija magnituda zavisi od primenjenog pritiska. Senzori se koriste kod terenskih ispitivanja prilikom izgradnje motora za letelice. Izlaz ( električni signal) koji stvaraju senzori formira deo ulaza za proveru plovidbenosti letelice. Otuda je potrebno izvršiti reverifikaciju i rekalibraciju u cilju evaluacije performansi u određenim i pravilnim intervalima merenja i upravljanja. U tu svrhu vrši se kalibracija senzora pomoću metode poređenja u laboratoriji za kalibraciju. Kod manuelne kalibracije koriste se ručne pumpe što je naporan i dugotrajan proces za metrologe. Metrolozi smatraju da je teško odrediti korake u procesu i pratiti pritisak. U laboratorijskim uslovima će se izvršiti veći broj kalibracija senzora pritiska. Situacija se usložnjava zbog korišćenja različitih tipova senzora koji daju različite rezultate. Eksperimentalna instalacija se sastoji od preciznog kontrolera za pritisak, uređaja za akviziciju podataka i kolektora pritiska. Istražene su mogućnosti automatizacije ovih instrumenata u procesu kalibracije pritiska razvijanjem softvera Ni LabVIEW.
Reference
*** ISO 17025: General requirements for the competence of testing and Calibration laboratories
*** User manual for PPC4 and data acquisition: Switch unit
Doebelin, E.O., Gross, A.W. (2002) Measurement Systems Application And Design. New Delhi: Tata McGraw Hill
Đidrov, M., Gavriloski, V., Jovanova, J. (2014) Vibration analysis of cantilever beam for damage detection. FME Transactions, vol. 42, br. 4, str. 311-316
Gustavsson, I., Zackrisson, J., Akesson, H., Hakansson, L., Claesson, I., Lago, T. (2009) Remote operation and control of traditional laboratory equipment. u: Fourth International Conference on Systems and Networks Communications
Ilić, Z., Rašuo, B., Jovanović, M., Pekmezović, S., Bengin, A., Dinulović, M. (2014) Potential connections of cockpit floor: Seat on passive vibration reduction at piston propelled airplane. Technical Gazette, Vol. 21, No. 3, pp. 471-478
Ilić, Z., Rašuo, B., Jovanović, M., Jovičić, S., Tomić, L., Janković, M., Petrašinović, D. (2017) The efficiency of passive vibration damping on the pilot seat of piston propeller aircraft. Measurement, 95: 21-32
Ilić, Z., Rašuo, B., Jovanović, M., Janković, D. (2013) Impact of changing quality of air/fuel mixture during flight of a piston engine aircraft with respect to vibration low frequency spectrum. FME Transactions, vol. 41, br. 1, str. 25-32
Irwin, J.D., Nelms, R.M. (2005) Basic Engineering Circuit Analysis. New Delhi: John Wiley & Sons
Jovanova, J., Gavriloski, V., Đidrov, M., Tasevski, G. (2015) Model based vibration control of smart flexible structure using piezoelectric transducers. FME Transactions, vol. 43, br. 1, str. 70-75
Matijević, D.V., Popović, V.M. (2017) Overview of modern contributions in vehicle noise and vibration refinement with special emphasis on diagnostics. FME Transactions, vol. 45, br. 3, str. 448-458
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/fmet1901111M
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2019.
Creative Commons License 4.0