Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 13  
Back povratak na rezultate
Recycling and Sustainable Development
2017, vol. 10, br. 1, str. 23-30
jezik rada: engleski
vrsta rada: istraživanja
objavljeno: 08/01/2018
doi: 10.5937/ror1701023B
Creative Commons License 4.0
Pozitivni primeri efikasnosti prečišćavanja otpadnih voda u fabrici “Natron-Hayat” Maglaj
Univerzitet u Zenici, Metalurško-tehnološki fakultet, Federacija BiH

e-adresa: ilhan.busatlic@mtf.unze.ba

Sažetak

U radu su opisane osnovne karakteristike otpadnih voda u fabrici celuloze i papira “Natron-Hayat” Maglaj. Poseban naglasak je stavljen na opis tehnološkog procesa prečišćavanja otpadnih voda u fabrici “Natron-Hayat” Maglaj, koji je predstavljen u radu tehnološkom šemom, a koji predstavlja jedan od složenijih sistema za prečišćavanje otpadnih voda. U eksperimentalnom delu dati su rezultati efikasnosti sistema za prečišćavanje otpadnih voda u fabrici “Natron-Hayat” Maglaj. Može se reći da su osnovne sirovine za proizvodnju papira celulozna vlakna i voda. Uloga koju voda ima u industriji celuloze i papira kao rastvarač, sredstvo za kuvanje i sredstvo za pranje dobijene celuloze, ukazuje na prisustvo vode u skoro svim fazama procesa proizvodnje celuloznih vlakana [1]. U skladu sa principima održivog razvoja, industrija celuloze i papira mora da se suoči sa strogom zakonskom regulativom o zaštiti životne sredine koja podrazumeva racionalizaciju potrošnje sirovina, vode, energije i hemikalija, uz minimalne negativne uticaje na životnu sredinu. Otpadne vode koje nastaju u fabrici “Natron-Hayat” Maglaj podvrgavaju se prečišćavanju pre ispuštanja u površinski vodorecipijent. Otpadne vode iz fabrike “Natron-Hayat” Maglaj se ispuštaju u reku Bosnu.

Ključne reči

celuloza; tretman industrijskih otpadnih voda; efikasnost prečišćavanja; kvalitet

Reference

*** (2006) Law on water. Official Gazette of Federation of Bosnia and Herzegovina, No. 70/06, http://fmpvs.gov.ba/upload_files/1452082300-UREDBAouslovimaBosanski.pdf
Bušatlić, I., Ibrahimagić, A., Smajić, A., Karić, A. (2013) The examination of kind and quantity influence of added medium on water coagulation process. u: 8th Research/Expert Conference with International Participation ‘QUALITY 2013’, Neum, Bosnia and Herzegovina, 06-08 June, Proceeding of, 511-517
Đuković, J., Đukić, B., Lazić, D., Marsenić, M. (2000) Water technology. Zvornik-Belgrade: Faculty of Technology, 278, (Serbian language)
Gačeša, S., Klašnja, M. (1994) Water and wastewater technology, Yugoslav Brewery Association. Belgrade: Faculty of Technology
Halilović, A. (2016) The influence of the pulp washing quality, produced by the sulphate process, on the quality of wastewater and efficiency of wastewater treatment devices. University of Zenica-Faculty of Metallurgy and Materials, Master thesis, 112, (Bosnian language)
Mečević, R. (2009) Technological project of wastewater treatment plant for cellulose and paper factory. University of Banja Luka-Faculty of technology, Professional work, 27, (Bosnian language)
Popović, Z. (2001) Chemistry and water technology. Banja Luka: Faculty of Technology
Rajaković-Ognjanović, V.N. (2016) Water quality: Laboratory reference book with theoretical foundations. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering
Žarković, D., Krgović, M.V., Rajaković, L.V. (2004) Rationalization of water consumption in paper industry. Hemijska industrija, vol. 58, br. 7-8, str. 327-337