Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 8 od 405  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 27, br. 1, str. 53-68
Zahtevi i zadaci vaspitača u funkciji moralnog razvoja i vaspitanja dece ranih uzrasta u predškolskim programima/kurikulumima u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj
PU "Pionir", Jagodina

e-adresaivanaapostolovic94@hotmail.rs
Ključne reči: dete; moralno vaspitanje; vaspitač; predškolski program/kurikulum
Sažetak
U radu analiziramo i kompariramo sadržaj aktuelnih predškolskih programa/ kurikuluma u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj kroz detaljan prikaz zahteva i zadataka vaspitača u funkciji moralnog razvoja i vaspitanja dece ranih uzrasta. Cilj istraživanja NAM je da utvrdimo da li se i koliko programi/kurikulumi predškolskog vaspitanja u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj razlikuju u pogledu konkretizacije zahteva i zadataka vaspitača u odnosu na moralni razvoj i vaspitanje dece. U radu je primenjena deskriptivna i komparativna metoda i postupak analize sadržaja programskih dokumenata. Rezultati našeg istraživanja ukazuju da su u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj u predškolskim programima/kurikulumima, zahtevi i zadaci vaspitača koji su u funkciji moralnog razvoja i vaspitanja dece predstavljeni, ali na različite načine. Analizirani programi/kurikulumi prepoznaju iste zadatke koji se odnose na moralni razvoj, a međusobno se razlikuju kada je reč o njihovoj konkretizaciji, te postoje i izvesne razlike u njihovoj formulaciji. Polazeći od jasno konkretizovanih zadataka, vaspitači, kreatori sopstvene prakse, imaju mogućnost da kroz njih bolje sagledaju potrebe dece, ali i da među jasno izdvojenim zadacima odaberu šta je u određenom vremenskom periodu najpotrebnije podsticati i razvijati kod dece, u okviru moralnog razvoja.
Reference
Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Jevtić, B. (2012). Pedagogija moralnosti. Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja - Godine uzleta (2018). Beograd: Prosvetni pregled
Pravilnik o Opštim osnovama predškolskog programa (2006). Beograd: Prosvetni glasnik. Br. 14
Radašin, V. (1970). Osnovi moralnog vaspitanja. Novi Sad: Viša pedagoška škola
Ruso, Ž. Ž. (1950). Emil ili o vaspitanju. Beograd: Znanje, Preduzeće za udžbenike Narodne Republike Srbije
Trnavac, N. i Đorđević, J. (2013). Pedagogija: udžbenik za nastavnike. Beograd: Naučna KMD
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/norma27-37129
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka