Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 25  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 61, br. 96, str. 145-159
Buduća stvar kao predmet stvarnih prava
Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij", Pravni fakultet "Justinijan Prvi" u Skoplju, Skoplje, Republika Severna Makedonija

e-adresar.zivkovska@pf.ukim.edu.mk, t.przeska@pf.ukim.edu.mk
Ključne reči: građansko pravo; stvarno pravo; buduća stvar
Sažetak
Ovaj rad daje odgovor na pitanje da li treba prihvatiti koncept da buduća stvar može biti stvar u stvarnopravnom smislu reči, tj. da li može biti objekt stvarnih prava, da li može biti predmet realnog obezbeđenja, da li se može s njom raspolagati (pustiti je u promet), i na kraju da li buduća stvar može biti predmet izvršenja u izvršnom postupku. Analiza pokazuje da je kriza prouzrokovana korona-virusom imala štetne posledice po zdravstvene sisteme evropskih zemalja koji su se našli u kolapsu, kao i po evropsku ekonomiju koja je pretrpela gubitke tokom pandemije.U tim uslovima, određene institucije u RS Makedoniji, kao što su banke, s jedne strane pružaju finansijsku pomoć državnim institucijama, a s druge strane traže pogodnosti koje, na žalost, dovode do urušavanja pravne prirode građanskopravnih instituta. Ovakva dvoličnost zabrinjava teoretičare građanskopravne nauke koji u ovim vanrednim okolnostima apeluje na očuvanje stabilnosti građanskopravnih instituta, kako ne bi došlo do još većih problema u održanju stvarnopravnih sistema i njihovog urušavanja radi zadovoljenja pojedinačnih potreba. Autorke ovog rada analiziraju određene građanskopravne odredbe u makedonskom pravu koje se odnose na buduće stvari u svim sferama stvarno-pravnog sistema (vršenje stvarnih prava na budućoj stvari, realno obezbeđenje na budućoj stvari, promet buduće stvari, i prinudno izvršenje na budućoj stvari). Izvršena kritička analiza ima za cilj da pokaže da se koncept normativnog uređenja buduće stvari ne uklapa u njenu pravnu prirodu kao objekata stvarnih prava.
Reference
*** (2016-2020) Zakon za izvršuvanje / Enforcement Act. Sl. vesnik na RM, br. 72/16, 142/16, 178/17, 26/18, 233/18, 14/2020 i 136/20
*** (2008-2015) Zakon za obligacionite i stvarnopravnite odnosi vo vozdušniot soobraќaj / Act on Obligations and Real Property Relations in Air Traffic. Sl. vesnik na RM, br. 85/08, 148/11, 10/15, 150/15
*** (2001-2013) Zakon na obligacionite odnosi Makedonije / Civil Obligations Act. Službeni Vesnik na Republika Makedonija, br. 18/01, 78/01, 04/02, 59/02, 05/03, 84/08, 81/09, 161/09, 23/13 i 123/13
*** (2001-2010) Zakon za sopstvenost i drugi stvarni prava / Act on Ownership and Other Real Rights. Služben vesnik na RM, br. 18/2001, 92/2008, 139/2009, 35/2010
*** (2007-2018) Zakon za vnatrešna plovidba / The Inland Navigation Act. Sl. vesnik na RM, br. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15, 31/16, 64/18
*** (2010-2021) Zakon za gradenje / The Construction Act. Sl. vesnik na RM, br. 124/10, 18/11, 18/11, 36/11, 49/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/
*** (2003-2016) Zakon za dogovoren zalog / Contractual Pledge Act. Sl. vesnik na RM, br. 5/03, 4/05, 87/07, 51/11, 74/12, 115/14, 98/15, 215/15, 61/16
*** (2013-2019) Zakon za katastar na nedvižnosti / The Real Estate Cadastre Act. Sl. vesnik na RM + Sl. vesnik RSM, br. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 i 64/18, br. 124/19
Atias, Ch. (1999) Droit civil: Les biens. Paris: Litec, quatrième édition
Gavella, N., Gliha, I., Josipović, T., Stipković, Z. (1992) Odabrane teme iz stvarnog prava / Selected Real Property Law Topics. Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu
Grupče, A. (1983) Imotno (Graѓansko) pravo - opšt del / Property Law. Skopje: Kultura
Živkovska, R. (2005) Stvarno pravo / Real Property Law. Skopje: Evropa 92
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfn1-40549
primljen: 07.10.2022.
prihvaćen: 28.10.2022.
objavljen u SCIndeksu: 24.12.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka