Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 25  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 59, br. 89, str. 353-367
Zabrana zloupotrebe prava u Nacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

e-adresazivorad.rasevic@vspep.edu.rs
Ključne reči: zloupotreba prava; zabrana; subjektivno i objektivno shvatanje; unutrašnja i spoljna teorija
Sažetak
U ovom radu se opisuje, objašnjava i kritički ocenjuje predloženo rešenje ustanove zabrane zloupotrebe prava iz člana 20 Nacrta Građanskog zakonika Republike Srbije. Najpre se iznose naznake pravnodogmatskog razvoja i analiziraju savremene teorijske dileme o prirodi ove ustanove, a zatim se upoređuju relevantne domaće i uporednopravne pozitivne i predložene odredbe. Na kraju se kritički ocenjuje predloženo rešenje, polazeći od kriterijuma utemeljenosti u tradiciji građanskopravne nauke i prakse, primerenosti rešenja savremenom razvoju građanskopravne teorije, pravnodogmatske sadržajnosti, informativnosti, te pravnosistemske i logičke doslednosti. Istraživanje rezultira saznanjima o opredeljenju priređivača da novo rešenje utemelji na pozitivnopravnoj odredbi, uz poboljšanja u vidu isticanja pojma škođenja i subjektivnih manifestacija pojma. Ovakvo se rešenje kritikuje zbog propuštanja prilika da se pravnodogmatski izraze sve one manifestacije pojma zloupotrebe koje je prepoznala sudska praksa i koje je prihvatila nauka građanskog prava, i da se ova ustanova izrazi u skladu sa modernom teorijom unutrašnjih ograničenja subjektivnih prava. Polazeći od nalaza savremene građanskopravne dogmatike i teorije, predlaže se drukčije rešenje koje jasnije izražava prirodu ove ustanove, te pouzdanije vodi sudsku praksu u stvaralačkoj primeni prava i artikulisanju posledica zloupotrebe prava.
Reference
Crnić, I., Matić, J. (2001) Zakon o obveznim odnosima s opsežnom sudskom praksom i prilozima. Zagreb: Organizator
Jakšić, A. (2006) Evropska konvencija o ljudskim pravima - komentar. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Krneta, S. (2007) Povreda načela savjesnosti i poštenja kao razlog prestanka subjektivnih građanskih prava. u: Povlakić M. [ur.] Odabrane teme privatnog prava - zbornik radova, Sarajevo: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 15
Loza, B. (2000) Obligaciono pravo - opšti dio. Beograd: Službeni glasnik
Ministarstvo pravde Republike Srbije (2012) Zakonik o svojini i drugim stvarnim pravima - radni tekst. Preuzeto 22. 10. 2020. https://arhiva.mpravde.gov.rs/lt/news/vesti/zakonik-o-svojini-i-drugim-stvarnim-pravima-radnitekst.html
Ministerio de Justicia (2013) Spanish Civil Code. Madrid, Preuzeto 21. 10. 2020. http://derechocivil-ugr.es/attachments/article/45/spanish-civil-code.pdf
Perić, Ž. (1921) O školama u pravu. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Perić, Ž. (2008) Nerešljivi problemi u oblasti prava. Pravni informator, 3
Perović, S.K., Stojanović, D.D., ur. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Gornji Milanovac: Kulturni centar, Knjiga prva
Rašević, Ž. (2014) Zabrana diskriminacije u privatnom pravu. Beograd: Zadužbina Andrejević
Rašović, Z. (2006) Građansko pravo. Podgorica: Pravni fakultet u Podgorici
Stanković, O. (1996) Socijalizacija (moralizacija) građanskog prava. u: Stanković O., Vodinelić V. [ur.] Uvod u građansko pravo, Beograd: Nomos
Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (2009) Principles, definitions and model rules of European private law: Draft Common Frame of Reference (DCFR). Münich: Sellier European Law Publishers
Vizner, B. (1978) Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. Zagreb: Riječka tiskara
Vlada Republike Srbije-Komisija za izradu Građanskog zakonika (2015) Građanski zakonik Republike Srbije. Preuzeto 20. 10. 2020. https://www.mpravde.gov.rs/files/NACRT.pdf
Vodinelić, V. (1991) Građansko pravo - uvodne teme. Beograd: Nomos
Vodinelić, V. (2012) Građansko pravo - uvod u građansko pravo i Opšti deo građanskog prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Vodinelić, V. (1997) Takozvana zloupotreba prava. Beograd: Nomos
Vodinelić, V.V. (1996) Jusnaturalizam, napred! Marksizam, stoj!. Pravni život, vol. 45, br. 12, str. 55-84
Vuković, S. (1999) Komentar Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa sa sudskom praksom, registrom pojmova i obrascima. Beograd: Poslovni biro
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-29235
primljen: 03.11.2020.
prihvaćen: 04.01.2021.
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka