Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:7
  • full-text downloads in 30 days:5

Contents

article: 9 from 27  
Back back to result list
2019, vol. 58, iss. 84, pp. 117-132
Lessor's notice of termination of residential lease in Czech law
Masaryk University, Faculty of Law, Brno, Czech Republic

emaillukas.hadamcik@law.muni.cz
Keywords: Residential lease; notice of termination; civil law; rent; lessee; lessor
Abstract
Czech private law underwent a major change in 2014, when the new Civil Code came into force. The changes also influenced the regulation of residential leasing. Renting a flat or house is a very common means of satisfying the need for housing in the Czech Republic. In 2011, one quarter of all flats in the Czech Republic were rented. A lessee is considered to be the weaker party in a lease relationship. For this reason, there is strong legal regulation. One way to protect lessees is to limit the lessor's right to give notice. The aim of this contribution is to present Czech regulation on the termination of residential leases, mainly the circumstances and conditions under which the lessor has the right to give notice.
References
*** (1964) Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
*** (2012) Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
*** (1994) Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos
Bajura, J. (2014) Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu podle nového občanského zákoníku. Olomouc: Anag, spol. s r.o
Brzobohatá, P. (2017) Aktuální otázky nájmu bytu a prostor sloužících k podnikání. in: Training organised by the Justice Academy in Kroměříž on 18-20 January 2017
Eliáš, K., Zuklínová, M., Gaňo, J., i dr. (2012) Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, a. s
Eliáš, K., i dr. (2014) Občanské právo pro každého: Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR
Fiala, J., Kindl, M., i dr. (2009) Občanský zákoník: Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s, II. díl. 2. vyd
Hulmák, M., i dr. (2014) Občanský zákoník VI: Závazkové právo: Zvláštní část ( § 2055-3014): Komentář. Praha: C. H. Beck
Křeček, S. (2016) Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Praha: Leges, 2. aktualizované vydání
Selucká, M., Hadamčík, L. (2015) Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s
 

About

article language: English
document type: Review Paper
DOI: 10.5937/zrpfn0-23230
published in SCIndeks: 21/02/2020
peer review method: double-blind
Creative Commons License 4.0

Related records

No related records