Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 30  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 4, str. 65-96
Odnosi između zemalja na Bliskom istoku u 21. veku
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd
bUniverzitet Sinergija, Pravni fakultet, Bijeljina, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: Bliski istok; Magreb; Srednji istok; civilizacija; velike sile
Sažetak
Odrednicu "Bliski istok" treba razumeti kao višeznačnu, bez obzira što sam naziv upućuje na izvesnu evropocentričnost (i "bliski", i "srednji" i "daleki" istok upućuju na prostorno-geografski odnos pojedinih delova sveta u odnosu na Evropu, odnosno na Zapad). Kada, pored geografskih i političkih, sagledamo i kulturnu i religijsku komponentu, neće nas čuditi različit broj država koje se uobičajeno obuhvataju pojmom Bliski istok. Najčešće se njime obuhvataju države: Bahrein, Kipar, Egipat, Turska, Iran (Persija), Irak, Izrael, Jordan, Kuvajt, Liban, Oman, Katar, Saudijska Arabija, Sirija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Jemen, kao i Zapadna obala i Pojas Gaze. Međutim, po mnogo čemu su svakovrsni odnosi isprepletani između pobrojanih država i oblasti sa delom severnoafričke regije, odnosno nekim zemljama Magreba (Libija, Tunis, Alžir, Maroko, Zapadna sahara i delimično Mauritanija). Protokom vremena menjao se i odnos prema pojmovima Bliski istok i Srednji istok, pa su iste države bile obuhvatane i jednom i drugom odrednicom. Nemogućnost preciznog obuhvata, posledica je i terminološke neusklađenosti, imajući u vidu da engleski izraz Middle East (bukvalno: Srednji istok) kod nas prevodimo kao Bliski istok. U engleskom postoji i Near East (Bliski istok) koji se vremenom sve manje upotrebljava i uglavnom se utopio u širi koncept Middle East-a. Od najstarijih antičkih civilizacija do današnjeg dana ovo područje je poprište sukoba interesa velikih sila.
Reference
*** Rat koji je promenio Bliski istok. Politika, http://www.politika.rs/scc/clanak/38-2353/Rat-koji-je-promenio-Bliski-istok. decembar 2018
Anderson, T. (2016) Nečasni rat protiv Sirije. PIS journal - Digitalni časopis za politiku i međunarodne studije, Sarajevo, broj 1
Bank, J. (1980) Finale u severnoj Africi. u: Drugi svetski rat, Beograd: IRO Narodna knjiga, Druga knjiga
Janković, R. (2018) Doba razuma. Šabac: Centar akademske reči
Janković, S. (2007) Sukobi na Bliskom istoku - osnovna obeležja. Međunarodni problemi, vol. 59, br. 2-3, str. 266-307
Jerotijević, Z., Palević, M. (2016) Ravnoteža snaga - bezbednosni koncept međunarodne zajednice. Ekonomika, vol. 62, br. 1, str. 141-150
Konatar, V. (2014) Naličje 'Arapskog proleća'. Kultura polisa, vol. 11, br. 25, str. 261-278
Ninčić, Ž. (2016) Migrantska kriza kao bezbednosna pretnja. Bezbjednost-Policija-Građani (časopis MUP Republike Srpske), Banja Luka, godina XII, broj 3-4
Pavić, R. (1984) Problemi Bliskog i Srednjeg istoka - aspekti političke kartografije. Politička misao, Zagreb, Vol. XXI/1984/. No. 1-3
Perović, M. (2015) Kolevka civilizacije - svetsko žarište. u: Kategorija Politika i društvo, Novi Sad: Centar za socijalna istraživanja, internet platforma
Savin, L. (2016) Balkan i Bliski istok - Vizantijsko nasleđe i realizam. postavljeno na sajtu KATEHON. decembar 2018
Starović, N. (2017) Izrael i Palestina - sto godina sukoba. Kulturni centar Novog Sada, https://www.kcns.org.rs/agora/izrael-i-palestina-sto-godina-sukoba/. novembar 2018
Tanasković, D. (2010) Neoosmanizam - doktrina i politička praksa. Beograd: Službeni glasnik
Todorović, D.V. (2016) Sunitsko-šiitski raskol i njegove posledice na bezbednost u regionu Bliskog istoka. Beograd: Fakultet političkih nauka, doktorska disertacija
Zeljković, Z. (2013) Arapski svet na putu ka demokratiji. Vojno delo, vol. 65, br. 3, str. 7-24
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1904065J
objavljen u SCIndeksu: 16.11.2019.