Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:26

Sadržaj

članak: 9 od 30  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 4, br. 2, str. 111-134
Politička teorija Ibn Halduna
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresajelenavukoicic1@gmail.com
Ključne reči: Ibn Haldun; Mukadima; islamska misao; Islamski halifat; istorija; društvo; država; civilizacija; asabija; nomadska/sedentarna zajednica
Sažetak
Ibn Haldun predstavlja jednu od najznačajnijih ličnosti u istoriji islamske političke misli, ali i jednog od najvećih mislilaca srednjeg veka. Njegovo najpoznatije delo al-Mukadima jedna je od najoriginalnijih analiza procesa istorijske evolucije društva, države i ljudske civilizacije generalno. Suština ovog monumentalnog dela leži u identifikaciji društvenih, ekonomskih i psiholoških razloga koji doprinose razvoju, usponu i padu ljudske civilizacije i time fundamentalno oblikuju istorijske tokove. Ibn Haldun je svojim delima nesumnjivo dao veliki doprinos istorijskoj nauci, ali je neophodno istaći i njegov doprinos drugim društvenim naukama, kao što su sociologija, politikologija i ekonomija. Ovaj veliki mislilac predstavlja jedinstvenu pojavu u muslimanskoj istoriji i kulturi. Naime, kao što nije imao prethodnike među arapskim piscima, tako nije imao ni naslednike u svojim oblastima istraživanja.
Reference
abd Qadir, A. (1941) The Social and Political Ideas of Ibn Khaldun. Indian Journal of Political Science, 3 (2); 117-126
Black, A. (2001) The history of Islamic political thought: From the Profet to the present. New York: Routledge
Charles, I. (1987) An Arab philosophy of history: Selections from the Prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis. London: Darwin Press, 1332-1406
Enan, M.A. (1975) Ibn Khaldun: His Life and Work. Lahore, India
Haldun, A.I. (1982) al-Muqaddima: izbor iz djela. Sarajevo, IRO: 'Veselin Masleša', OOUR Izdavačka djelatnost
Katsiaficas, G. (1997) Ibn Khaldun: A dialectical philosopher for the new millenium. u: [ur.] Perspectives in African Philosophy, Adis Ababa: Rodopi Publishers
Lacoste, Y. (1984) Ibn Khaldun: The Birth of History and the Past of the Third World. London: Verso
Lewis, B. (2002) The Arabs in history. Oxford: Oxford University Press
Lewis, B. (2000) The Middle East: 2000 Years of History from the Rise of Christianity to the Present Day. London: Phoenix
Malise, R. (2003) Islam. Sarajevo: Šahinpašić
Mohamed, T. (1999) Ibn Khaldun. u: Encyclopedia of Islam, Leide, The Netherlands: Koninklijke Brill NV
Muhsin, M. (1957) Ibn Khaldun's Philosophy of History. London: Allen and Unwin
Myers, E.A. (1966) 'Ibn Khaldun - Fore-runner of ‘New Science. Arab World, 3 (1); 58-80
Shaukat, A. (1977) Intellectual foundations of Muslim civilisation. Lahore: Publishers United
Toynbee, A.J. (1934) A study of history. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Watt, M.W. (2003) Al Ghazali: The Muslim intellectual. ABC International Group
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kom1502111V
objavljen u SCIndeksu: 14.12.2015.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2008)
Studentski pokreti 1968 - nedovršena revolucija
Petrović Milan

FU: Law&Politics (2007)
Student's movements of 1968: Unfinished revolution
Petrović Milan

Engrami (2006)
Osama Bin Laden - psihobiografija jedne političke figure
Damjanović Aleksandar, i dr.

prikaži sve [8]