Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 27  
Back povratak na rezultate
Strani pravni život
2015, br. 2, str. 131-144
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 09/10/2015
Učešće civilnog sektora u procesu pridruživanja Evropskoj uniji i praksa nacionalnog konventa o EU
Institut za uporedno pravo, Beograd

e-adresa: akbojovic@gmail.com

Sažetak

Još od sredine 1990-ih, odnosi između Evropske unije i civilnog sektora postali su jedno od ključnih pitanja u okviru debate o demokratskom deficitu Evropske unije. Stoga je Evropska unija preduzela dodatne napore da uspostavi dijalog sa civilnim sektorom i uključi ga u proces donošenja politika i propisa na nivou Evropske unije. Praksa pridruživanja je pokazala da je u svim državama, naročito onima koje su dugo bile pod autokratskom vladavinom, neophodno jačanje demokratskih institucija i uspostavljanje demokratskih procesa, kroz koje se jačaju ne samo ključna demokratska načela, već i zajedničke vrednosti Evropske unije. Stoga Evropska unija u svojim Strategijama proširenja dosledno ističe potrebu za uspostavljanjem aktivnog dijaloga sa civilnim sektorom u ovom procesu. neke države su pokušale da u proces pridruživanja integrišu sopstveni, drugačiji pristup, zasnovan na potrebama i programima lokalnih organizacija civilnog društva. Jedan od takvih uspešnih modela, koji je pokrenut u Slovačkoj a potom repliciran u državama Zapadnog Balkana, Ukrajini i Moldaviji, jeste Nacionalni konventa o Evropskoj uniji. U radu je prikazan rad Konventa u Slovačkoj, i analiziran uticaj Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Srbiji na jačanje dijaloga civilnog sektora i države u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Ključne reči

civilno društvo; Evropska unija; proces pridruživanja; nacionalni konvent; politike