Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 27  
Back povratak na rezultate
Politikon
2015, br. 10, str. 119-131
jezik rada: srpski
vrsta rada: prilog
objavljeno: 03/03/2016
Ulazak srbije u EU, civilno društvo i politička kultura
Univerzitet Educons, Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad

e-adresa: tamara_gajic91@yahoo.com

Sažetak

Proces evropskih integracija predstavlja početak političkih i ekonomskih reformi, transformacije društva i konsolidacije vladavine prava. Imajući u vidu da je proces trancizije, kao konsolidacije demokratije u Srbiji daleko od pune realizacije, neophodno je govoriti o sve većem značaju civilnog društva. Okarakterisano kao snažan i nezavisan faktor u procesu pridruživanja Srbije EU, perspektiva njegovog daljeg razvoja zavisi od uspostavljanja pravne države i vladavine prava, autonomije medija, institucija obrazovanja i kulture, razvoja kritičke javnosti i građanske neposlušnosti. S obzirom da civilno društvo predstavlja nužan, ali ne i dovoljan uslov demokratizacije društva, pored njegovog odnosa sa državom i sindikatima, u radu će biti predstavljen i njegov odnosa sa političkom kulturom, kao bitnom karikom uspešne demokratizacije i evropeizacije Srbije.

Ključne reči