Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 27  
Back povratak na rezultate
Socioeconomica
2014, vol. 3, br. 6, str. 297-306
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 19/05/2015
doi: 10.12803/SJSECO.3610614
Građansko vaspitanje i socijalni kapital
OŠ '20. oktobar', Novi Beograd

e-adresa: citizen@beotel.net

Sažetak

U uvodnom razmatranju uspostavlja se kauzalna veza između različitih (formalnih i neformalnih) oblika građanskog vaspitanja i procesa demokratizacije društva. Sledi premišljanje o funkciji građanskog vaspitanja u kontekstu dinamike civilno-političkog društva u tranziciji. U cilju 'usmeravanja' pojma građanskog obrazovanja prema konkretnim ciljevima, razmatra se specifična forma 'minimuma socijalnog kapitala' neophodnog za uravnoteženo civilno-političko društvo u tranziciji, tj. forme socijalnog kapitala sa kojima korespondira ideja građanskog obrazovanja u tranzicijonom društvu. Konačno, analizira se nastavni program školskog predmeta Građansko vaspitanje, tj. njegova saglasnost sa željenim oblikom socijalnog kapitala, koji se nastoji postići obrazovanjem građana.

Ključne reči