Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 27  
Back povratak na rezultate
Politikon
2014, br. 8, str. 36-54
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 17/06/2015
Kultura civilnog konsenzusa u procesima pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji
Univerzitet u Travniku, Pravni fakultet, Federacija BiH

e-adresa: mensur92@yahoo.de, lana_sabani@hotmail.com

Sažetak

U procesu izgradnje nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini, kao budućem kandidatu za ulazak u Evropsku uniju, treba apostrofitati aktivnosti NGO's sektora. NGO's sa nezavisnim medijima javlja se kao konsolidirajući faktor kod tranzicije socijalnog sistema od autoritarne forme vladavine prema liberalnoj demokratiji. Kultura civilnog konsenzusa i akteri nevladinog sektora imaju veliku važnost u cjelokupnim procesima pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Nevladin sektor, velikim dijelom zasnovan je na samoorganizovanju i samoaktivnosti, raspolaže institucionalnim mehanizmima i organizacijskim resursima, kojima može realizovati određene ciljeve na eficijentniji i smisleniji način. Za procese pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji akteri nevladinog sekora predstavljaju snažan, nezavisan i progresivan faktor, dok s druge strane mogu imati funkciju kontrolnog mehanizma u reformama subsistema socijalnog poretka. Funkcija nevladinog sektora pri tome, treba biti, svim građankama i građanima dati mogućnost participacije u političkim i socijalnim diskursima kao mehanizmima za donošenje odluka kroz dostizanje civilnog konsenzusa.

Ključne reči