Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 131  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 19, br. 1, str. 109-126
Bezbednost mladih zaposlenih na radnom mestu u industriji igara na sreću
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Srbija

e-adresajjelena.mmarkovic@gmail.com
Sažetak
Savremeno društvo svoj fokus pomera ka bezbednosti pojedinca, kao osnovnoj gradivnoj jedinici društva, u svim sferama njegovog života. Cilj ovog rada je da prikaže rezultate istraživanja na temu subjektivnog osećaja bezbednosti zaposlenih u industriji igara na sreću u Srbiji. Rezultati istraživanja su pokazali da skoro polovina njih ima osećaj da su nebezbedni na svom radnom mestu. Analiza rezultata istraživanja govori nam da sociodemografske karakteristike ispitanika, kao što su pol, godine starosti ispitanika, ali i region Srbije u kome žive, te i to da li pripadaju populaciji studenata, imaju uticaja na njihovu percepciju o stepenu bezbednosti na radnom mestu. Druge ispitivane sociodemografske karakteristike pojedinca nisu pokazale statistički značaj. Stres kod ispitanika koji se osećaju vrlo nebezbedno na radnom mestu pojačava se najviše pri fizičkom sukobu sa nekim ili pri većem materijalnom gubitku. Potvrđena je linearna korelacija indikatora stresa i osećaja bezbednosti na radnom mestu. Dobijeni rezultati mogu biti iskorišćeni za unapređenje stanja bezbednosti na mestima na kojima se radi sa novcem i ljudima, ali i preduzimanja preventivnih mera u cilju smanjenja nivoa rizika.
Reference
*** (2005) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Službeni glasnik Republike Srbije, 101
*** (2011-2018) Zakon o igrama na sreću. Službeni glasnik Republike Srbije, 88/2011, 93/2012, 30/2018 i 95/2018
Anđelković, S. (2015) Korporativna bezbednost kao činilac nacionalne bezbednosti. Beograd: Univerzitet Edukons, Fakultet za evropske političko-pravne studije, doktorska disertacija, 30.01.2020, http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/4618/Doktorska%20disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Axworthy, L. (2001) Human security and global governance: Putting people first. Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, 7(1), 28.01.2020
Čavar, I. (2015) Kockanje - od dokolice do socijalne patologije. Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, 24(2-3), (B. Kozjak)
Darko, T. (2020) Nataional and internationa security and corporate governance. Teme, 43(4)
Dejan, Š. (2018) Finansijke posledice nameštanja fudbalskih utakmica. u: K.J., S.A. [ur.] Privredni kriminal u Republici Srbiji - stanje i izazovi, Institut za uporedno pravo, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Đorđević, I.Lj. (2013) Ljudska bezbednost - globalni kontekst i primena u Srbiji. Beograd: Institut za uporedno pravo
Đorđević, I.Lj., Džigurski, O. (2020) The Hybridizantion of security systems as a funkcion of the human security concept. Teme
Đukanović, B., Knežević-Tasić, J. (2015) Bihevioralne zavisnosti u Srbiji. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Fijat, L.M., Čudan, A., Tomašević, S. (2014) Sport bez igre - pranje novca. TIMS. Acta, vol. 8, br. 2, str. 117-128
Gavrilović, D. (2019) Opštine i regioni u Republici Srbiji. Beograd: Republički zavod za statistiku, 10.02.2020, https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201913046.pdf
Heinz, W.K. (2002) Stress and coping theories. u: International Encyclopedia of the Social Behavioral Sceinces, 22, 15163-15170
Hill, R.V. (2012) Theories of stress and its relationship to health. u: Handbook of Stress, Coping, and Health, Los Angeles: Sage Publications, 22-42
Jocić, N. (2009) Edukacija poslodavca u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Zaštita u praksi, Beograd, 4
Jović, S., et al., ur. Sources of stress among future helper professionals in human services. HealthMED
Kosić, S. (2014) Kultura prevencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. u: Primenjena zaštita i njeni trendovi, Zlatibor
Maslach, C., Schaufeli, W.B., Leiter, M.P. (2001) Job burnout. Annual Review of Psychology, 52(1), 397-422
Milijić, N. (2015) Modelovanje uticajnih faktora radnog mesta na bezbednost rada u proizvodnim kompanijama. Bor: Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet, doktorska disertacija, 28.01.2020, https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11558/bdef:Content/get
Milošević, M., Keković, Z. (2011) Risk assessment in protection of persons, property and business affairs: Risks of illegal behavior and lack of adequate normative regulations. Vojno delo, vol. 63, br. 1, str. 346-360
Nikolić, V., Rančić, M. (2017) Promocija zdravlja na radnom mestu u funkciji prevencije mentalnih poremećaja. u: B.A. [ur.] Mentalno zdravlje u zajednici, Tematski zbornik radova, Niš: Studentski kulturni centar
Ongori, H., Agolla, E.J. (2008) Occupational stress in organizations and its effects on organizational performance. Journal of Management Research, 8(3), 123-135
Petrović, L., Sinkovski, S. (2012) Korporativna bezbednost - osnove zaštite biznisa i preduzetništva. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 86-109
Radojević, K. (2014) Bezbednosna kultura u menadžmentu bezbednosti - istraživanje stavova u Republici Srbiji. Godišnjak Fakulteta bezbednosti
Sara, L.A. (2015) Management of safety climate and the psychosocial work environment: New challenges for occupational health and safety professionals?. University College Cork, Doctoral dissertation
Si-Hao, L., et al., ur. (2008) Safety climate measurement at workplace in China: A validity and reliability assessment. Safety Science, 46(7)
Simić, D.R. (2002) Nauka o bezbednosti - savremeni pristupi bezbednosti. Beograd: Službeni list SRJ
Smith, C., Brooks, D.J. (2013) Security science: The theory and practice of security. US: Butterworth Heinemann
Stajić, L., Mijalković, S., Stanarević, S. (2005) Bezbednosna kultura. Beograd: Draganić
Stojanović, S. (2007) Psihologija i bezbednost - primenjena psihologija. u: J.V. [ur.] Škola i profesija, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakulet
Trivan, D. (2012) Korporativna bezbednost. Beograd: Dosije studio
Vučinić, Z., Benković, D., Vučinić, J. (2018) Analiza i oblikovanje radnog mjesta - radnik na računalu. u: S.B. [ur.] Međunarodno savetovanje - Rizik i bezbednosni inženjering, Novi Sad: Visoka tehnička škola strukovnih studija
Zoričić, Z. (2015) Fenomenologija i psihoterapija patološkog kockanja. u: Bolesti zavisnosti -Savremena dostignuća u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji, Beograd: Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) - Univerzitet za mir Ujedinjenih nacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev2201109M
primljen: 01.06.2021.
prihvaćen: 01.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 01.07.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka