Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 3 od 131  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 10, br. 2, str. 92-101
Marketing strategije u funkciji konkurentnosti preduzeća u Republici Srpskoj
aNezavisni univerzitet Banja Luka, Republika Srpska, BiH
bNezavisni univerzitet Banja Luka, Ekonomski fakultet, Republika Srpska, BiH
cVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

e-adresamilicmarko.milic@gmail.com, ruzica.djervida@nubl.org, sladjanakonto@gmail.com
Ključne reči: marketing strategija; marketing plan; marketing ciljevi; preduzeće; konkurentnost
Sažetak
Razvoj savremenog preduzeća implicira efikasnu realizaciju različitih marketing strategija. Marketing strategije su osnova za efektivan marketing plan koji je integralni deo kompanijskog poslovnog plana. Marketing plan se definiše i uobličava u praksi između osmišljavanja adekvatne marketing strategije i sprovođenja marketing kampanje. Definisanje marketing strategija podrazumeva jasno preciziranje niza specifičnih akcija koje se trebaju uspešno implementirati. Ostvarivanje definisanih marketing ciljeva je u direktnoj korelaciji sa dobro definisanim marketing strategijama. Ključno je obezbediti merljive rezultate prilikom implementacije marketing strategije. Marketing strategije predstavljaju temelj za razvijanje taktičkog plana u kompaniji te na taj način izuzetno značajno utiču na uspešnost poslovanja kompanije. Zbog toga postoji neophodnost jasnog definisanja tipova marketing strategija koje će biti sprovođene u određenoj kompaniji. U Republici Srpskoj, kao sastavnom delu Bosne i Hercegovine, mogu se identifikovati različiti tipovi marketing strategija koje primenjuju kompanije kako bi ostvarile svoje poslovne ciljeve. Na definisanje i primjenu konkretnih marketing strategija utiču specifičnosti tržišta. Odabir marketing strategije uvek treba da bude u funkciji poboljšavanja konkurentnosti određenog preduzeća.
Reference
Bagarić, I. (2010) Menadžment informacionih tehnologija. Beograd: Univerzitet Singidunum, 34-34
Đuranovi-Perić, T., Jovanović, D. (2021) Interni marketing u funkciji motivisanosti zapslenih u zdravstvenoj ustanovi. Akademski pregled, 4(1)1-58; Univerzitet Bijeljina
Grković, M. (2012) Izbor strategije je ključan za velika postignuća. Mostar: Sveučilište u Mostaru, 45-45
Milisavljević, M., Todorović, J. (2018) Marketing strategija. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, 48-48
Milisavljević, M. (2010) Strategijski marketing. Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, 67-67
Philip, K., Kevin, L.K., Alexander, C. (2021) Marketing management. New York, 12-13; seventh edition
Philip, K. (2010) From products to customers to the human spirits. New York, 36-37
Šlogar, H. (2021) Relationship between market orientation and innovativeness in companies. International Review, br. 3-4, str. 21-29
West, D., Alnawas, I., Shatnawi, T. (2018) Electronic marketing orientation in the small and medium-sized enterprises context. European Business Review, 272-273
West, D., Ford, J., Ibrahim, E. (2010) Strategic marketing creating competitive advantage. Oxford University Press, 18-19; 2 Edition
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos2202092M
primljen: 20.10.2022.
prihvaćen: 15.11.2022.
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka