Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 43  
Back povratak na rezultate
2022, br. 3, str. 463-476
Razlike u komparativističkim teorijama Alana Votsona i Patrika Glena
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaaco.vasiljevic96@gmail.com
Ključne reči: uporedno pravo; pravni transplantati; teorija tradicije; pravna istorija i pravna tradicija
Sažetak
Savremeni komparativisti Alan Votson i Patrik Glen, osnivači teorija pravnih transplantata i teorije tradicije, iako pripadaju istoj epohi uporednopravne discipline, veoma se razlikuju u načinu pristupanja savremenim pitanjima uporednog prava. Na početku rada je istaknuto pozajmljivanje pravnih tradicija kao jedini zajednički element ovih naučnika i istorija kao prelazna tačka i put "od slaganja ka neslaganju". Autor se bavi analizom odnosa između teorija koje Votson i Glen zastupaju, sa posebnom pažnjom na razlike i suprotnosti koje u njima postoje. Prvo je naglašena razlika u shvatanju pravne istorije koja se javlja kao rezultat različitih pravnih teorija koje komparativisti zastupaju. Zatim autor ističe i analizira razlike u značaju i ulozi pravne tradicije i uporednog prava, koje predstavljaju nepremostiv jaz u gledištima ovih naučnika.
Reference
*** (2014) Sveto pismo Novoga zaveta. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, Preveo Đuro Daničić
*** (2014) H. Patrick Glenn. Montreal: McGill University - Faculty of Law, Dostupno na: https://www.mcgill.ca/law/community/memoriam/glenn-h-patrick, 18. 10. 2021
Avramović, S., Stanimirović, V. (2019) Uporedna pravna tradicija. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Avramović, S. (2010) From general legal history towards comparative legal traditions. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 58, br. 3, str. 20-39
Berman, J.H. (2000) The Western Legal Tradition in a Millennial Perspective: Past and Future. Louisiana Law Review, 60(3): 738-763
Burke, E. (1790) Reflections on the Revolution in France. Oxford: Oxford World's Classics
Carbonneau, T.E. (2000) Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law. American Journal of Comparative Law, 48(4): 729-732
Duve, T. (2018) A Dialogue between Comparative Law and Comparative Legal History. London: Informa UK
Ewald, W. (1995) Comparative Jurisprudence (II): The Logic of Legal Transplants. American Journal of Comparative Law, 43(4): 489-510
Glenn, P. (2001) Are Legal Traditions Incommensurable?. American Journal of Comparative Law, 49(1): 133-145
Glenn, P. (2004) Legal Traditions of the World. Oxford: University of Oxford
Gutteridge, H.C. (1949) Comparative Law: An Introduction to the Comparative Method of Legal Study. Cambridge: University Press
Hamilton, M. (2003) Sociologija religije. Beograd: CLIO
Norman, P. (2004) Comparative Law: Problems and Prospects. Oxford: University of Oxford
Pelikan, J. (1984) The Vindication of Tradition. New Haven: Yale University
Votson, A. (2010) Pravni transplanti - pristup uporednom pravu. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Watson, A. (1985) Sources of Law, Legal Change and Ambiguity. Michigen Law Review, 83(4), pp. 750-754
Watson, A. (1995) From Legal Transplants to Legal Formats. American Journal of Comparative Law, 43(3): 469-476
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.56461/SPZ_22307KJ
primljen: 09.06.2022.
revidiran: 14.10.2022.
prihvaćen: 25.10.2022.
objavljen u SCIndeksu: 26.11.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka