Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 6 od 43  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 11, br. 1, str. 17-68
Holistički pristup pitanju vansudskog izvršenja i privatnoj naplati dugova - komparativni pregled trendova, empirijski nalazi i povezani izazovi pravnog uređenja
Central European University, Legal Studies Department, International Business Law Program, Budapest, Hungary

e-adresatajtit@ceu.edu
Sažetak
Efikasnije izvršenje sudskih odluka i brža naplata dugova bili su i ostali jedan od najvažnijih prioriteta ne samo u Srbiji i u okruženju nego praktično u svim postsocijalističkim zemljama Evrope a i šire. Dužnička kriza prouzrokovana širenjem različitih kreditnih i drugih kartica, jednostavniji pristup kreditima, kao i razne krize, a i založnopravne reforme bili su samo neki od uzroka. Problem nije zaobišao ni zapadne sisteme, doduše tamo gde su ponekad i neki specifični razlozi bili od uticaja na izbor puta kojim se krenulo. U kontinentalno-evropskim pravnim sistemima, zakonodavci su uglavnom reagovali uvođenjem ubrzanih postupaka za neke kategorije dugova i privatizacijom (dejudicizacijom) službi izvršitelja. U Mađarskoj, Litvaniji ili Srbiji, na primer, danas se gro izvršnih predmeta sprovodi putem privatnih izvršitelja, koji nisu službenici suda nego profitno orijentisane privatne firme organizovane i sa statusom sličnom advokatima ili notarima. U Hrvatskoj je privatizacija izvršne službe bila započeta otprilike u isto vreme kao u Srbiji, ali je proces bio ubrzo stopiran i ideja odbačena zbog političkih pritisaka prvenstveno od strane ostalih sudeonika tržišta pravnih usluga. Praktično od samog početka rada, privatni izvršitelji su u žiži interesovanja zbog ekscesa nekih predstavnika profesije i problematičnih metoda rada u ovim zemljama. Malo je poznato da je i Ujedinjeno Kraljevstvo ove decenije, u 2014. godini, reformisalo svoj sistem izvršitelja baš zbog agresivnih i problematičnih metoda izvršenja. Međutim, problematika obrađena u članku ne ograničava se samo na ove dve novine. Naime, ono što je zajedničko ovim državama jeste to da se nije obratila pažnja na pojavu privatnih agencija i društava koji su specijalizovani i pružaju usluge vezano za naplatu dugova praktično u svim zemljama Evrope. U anglosaksonskim sistemima su oni već odavno poznati pod nazivom naplatioci dugova (debt collectors). Ove firme samo delimično konkurišu privatnim izvršiocima jer po pravilu rade ono što izvršioci ne rade - od detektivskih usluga usmerenih na pronalaženje imovine dužnika, kontaktiranja dužnika-potrošača putem telefona ili lično, kupovine dospelih dugova u blokovima i uz popust, pa do naplate tih dugova (faktoring). Dok su status i rad privatnih (i sudskih) izvršitelja regulisani, privatne inkaso firme i njihov rad, bar u postsocijalističkim zemljama nisu regulisani. Odnosno, potrošači su izloženi raznim oblicima uzurpacije koji često ostaju potpuno nezapaženi od strane državnih organa. Ove firme stoga još i dan-danas ostaju teme o kojima se retko može naći bilo šta u publikacijama pravnika iz ovih država. Literatura je oskudna čak i u Velikoj Britaniji. Bitno je istaći i to da ove naplatne firme postoje i pored sudskih ili privatnih izvršitelja, odnosno uvođenje sistema privatnih izvršitelja ne znači da nema ili neće biti potrebe za njihovim uslugama. Doduše, na primer u Litvaniji, njihov udeo na tržištu je manji nego u drugim zemljama regiona slične veličine, kao što je njihovo prisustvo i u Srbiji do sada uglavnom ostalo neprimećeno. Dve najveće takve evropske kompanije koje već posluju u najvećem broju evropskih zemalja su švedski Intrum i nemački EOS. Situacija je sasvim drugačija u najrazvijenijim anglosaksonskim pravnim sistemima jer su oni oduvek bili otvoreni prema vansudskim i privatnim formama izvršenja i naplate. Pravni izraz za to je - u bukvalnom prevodu - koncept samopomoći (self-help), pravni koncept koji je za anglosaksonsko pravo ne samo jedna uska kategorija vansudske samozaštite već fundamentalan princip trgovinskog prava kao što je i sloboda ugovaranja. To praktično znači da su ovi sistemi oduvek tolerisali, ako ne i podsticali, rad privatnih firmi u ovom domenu. U tom pogledu Sjedinjene Američke Države prednjače jer znaju ne samo za spomenute privatne naplatne firme nego i za firme specijalizovane za povraćaj državine (repossesion). Ove treba poimati ne kao neke izuzetke, nego kao usluge koje se rutinski koriste, naročito od strane založnih poverilaca. Reposesija je u principu zabranjena, ili strogo limitirana, u kontinentalno-evropskim sistemima. Ono što je važno jeste to da razvijeni anglosaksonski sistemi imaju razvijenu regulativu, standarde i metode sankcionisanja ekscesa bez obzira na to o kom obliku vansudskih pravnih usluga je reč. Doduše pristupi se razlikuju: dok se SAD prvenstveno oslanja na zakone kojima detaljno reguliše koji konkretni metodi kontaktiranja i naplate dugova su zabranjeni, Ujedinjeno Kraljevstvo ili Australija to rade preko mekog prava. Na primer, po ovima naplatne firme su u obavezi da na zahtev potrošača tačno specificiraju na osnovu čega postoji dug, kako su obračunali kamate, da li se dužnici mogu kontaktirati telefonom noću i kada i pod kojim uslovima imaju prava na naplatu troškova za svoj rad. Evropska unija za sada nema posebnu sektoralnu regulativu. Ali izgleda da se postojanje ekscesa i problema polako priznaje i u nekim evropskim zemljama, kao što je Italija, i sankcioniše od strane organa za zaštitu potrošača u okviru agresivne naplate dugova a na osnovu propisa o zaštiti potrošača. Nemačka zaslužuje posebnu pažnju, ne samo zbog snažnih ovlašćenja izvršitelja koji se poimaju kao glavni stožeri sistema izvršenja. Naime, s jedne strane, zbog očekivanja Evropske unije za postepeno otvaranje tržišta pravnih usluga za firme iz drugih zemalja članica, a, s druge strane, radi intenziviranja konkurencije na ovom specifičnom tržištu, 2009. godine donet je Zakon o vansudskim pravnim uslugama. Ovim zakonom se regulišu, između ostalog, inkaso poslovi koji su nalik naplatiocima dugova u anglosaksonskim ili u poslednje vreme i u postsocijalističkim zemljama. Nasuprot američkom zakonu, zaštita se ostvaruje prvenstveno regulisanjem preduslova za dobijanje dozvole za obavljanje ovih poslova, kao i statusa, a ne zabranjenih aktivnosti. O važnosti ove tematike svedoči i činjenica da je baš u ovoj godini (2019) započeta revizija pomenutog zakona upravo zbog ozbiljnosti problema koje problematična praksa privatnih naplatilaca stvara. Pored toga što su naplatne firme relativno nove pojave, kako u Nemačkoj tako i u postsocijalističkim zemljama, problem je i to da nema empirijskih dokaza i analiza o tome šta i kako one obavljaju svoju delatnost, koji bi u bitnome doprineli bržoj i boljoj spoznaji ovih pojava, a radi što brže zaštite potrošača donošenjem odgovarajućih propisa. Godine su potrebne da prvi sudski predmet stigne do najviših sudskih instanci, a kamoli do pokretanja procesa regulisanja tih predmeta. Tragovi i dokazi stoga najčešće se mogu naći samo u člancima istraživačkih novinara, u spisima konkretnih sudskih predmeta, kao i u blogovima na internetu. Pitanje je i to da li je pravna nauka spremna da se suoči sa takvim pojavama ili bi valjalo razmisliti o razvijanju odgovarajućih metoda da bi se izbeglo to - kao na primer u Mađarskoj - da se prvi ozbiljniji članci o ovoj problematici čiji su autori pravnici pojave tek godinama nakon što se jedan tzv. apsurdni pozorišni komad, koji perfektno i u detalje pokazuje probleme, uspešno prikazuje već godinama. Preko prikaza ovih novih tendencija i kratkog opisa pravne regulative jednog broja pravnih sistema Evrope i SAD, te kratkog opisa konkretnih oblika problematičnih radnji naplatilaca dugova, članak omogućava da se problematika vansudskog izvršenja i privatne naplate dugova sagleda holistički, zajedno, a ne odvojeno jedan od drugoga. To je važno ne samo za kompletnije i korektnije razumevanje ove problematike, između ostalog radi primanja na znanje postojanja i rasta, nego i za efikasniju zaštitu potrošača i celovito pravno uređenje tržišta vansudskih pravnih usluga.
Reference
*** Uniform commercial code (as enacted by the various states)
*** EOS company profile. https://www.eos-solutions.com
*** EOS Matrix Croatia: List of services. https://hr.eos-solutions.com/services.html
*** (2012) Décret No. 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementére de code des procédures civiles d'exécution
*** (2009) Act on the reform localization of [debtors'] property in compulsory civil enforcement proceedings ['Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangvollstreckung']
*** (2001) Bailiff 's costs act 2001 (Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher - GvKostG)
*** Court bailiffs code (Gerichtsvollzieherordnung - GVO)
*** Code of civil procedure (Zivilprozessordnung - ZPO)
*** (1938) Fifth decree for the implementation of the Act on Legal services as of 29th of March 1938. (RGBl I S. 359)
*** (2013) Law against non-serious practices (Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken). 1 Oct. 2013 (BGBI. I 2013, S. 3714))
*** Law on Extra Judicial services (Gesetz über aussergerichtliche Rechtsdienstleistungen - RDG)
*** Law on forced sales and receivership (Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung - ZVG)
*** (1997) Debt collection Act 1997 ('Inkassoloven')
*** (2005) Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 Sept. 2005 on the recognition of professional qualifications
*** (1994) Civil enforcement procedure code ('Code des procedures civiles d'exécution'): Criminal code 1994 (Code pénal). https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719
*** (1996) Décret 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui (Decree No. 96/1112 of 18 Dec. 1996 on the regulation of the activities of persons engaged in
*** (1931) Consolidated law on public security (Testounico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773). Gazz. Uff, 26 giugno 1931, n. 146
*** (1997) Banking Act. Journal of Laws, (the Act of August 29, 1997 - Banking Law, No. 72, item 665)
*** (2011-2014) Act on enforcement and on preliminary measures (Zakon o izvršenju i obezbedjenju). Official Gazette of the Republic of Serbia, Nos. 31/11, 99/11, 109/2013, 55/2014 and 139/2014.)
*** (2015-2017) Act on enforcement and on preliminary measures (Zakon o izvršenju i obezbedjenju). Official Gazette of the Republic of Serbia, Nos. 106/2015, 106/2016 and 113/2017
*** (1927) Moneylenders act
*** (2016) Code of conduct of ACA international. The Association of Credit and Collection Professionals, https://www.acainternational.org/assets/code-ofconduct/2016-code-of-conduct.pdf
*** Europe (recouvrement). https://www.europages.fr/EUROPE-RECOUVREMENT/FRA807867
*** (2010) Fair debt collection practices act. FDCPA, 1977, last amended in 2010
*** (2000) Financial services and markets act
*** (1965) Hire-purchase act. repealed
*** (2011) Scottish Law Commission's 'Discussion paper no. 151 on movable transactions'
*** (2005) Italian consumer code: Legislative decree. 6 September
*** (1993) Legislative decree No 385/93
*** (2018) Act on court bailiffs. Journal of Laws, 22 March, item 771
*** (1935) Rechtsberatungsgesetz (Act on Legal Counseling: Gesetz zur Verhütung von Missbräuchen auf dem Gebiete der Rechtsberatung)
*** (1974) Consumer credit act
*** (1960) Pawnbrokers act
*** Gestion credit expert. https://www.gestioncreditexpert.com/index.php
Adams, J.N., Macqueen, H. (2010) Atiyah's sales of goods. Pearson, 12th ed
Aleknaite, L. (2009) Enforcement of contracts in Lithuania. u: Messmann S., Tajti T. [ur.] CEE Case Law - Enforcement of Contracts, Bochum, Germany: European University Press
American Recovery Association Code of ethics. https://repo.org/about-ara/code-of-ethics
Antelj, J. (2016) Izvršitelji zatvorili pola miliona predmeta [Private bailiffs have closed half a million cases]. Politika, 24 May issue
Bachelor, L. (2009) Logbook loans' to be outlawed. Guardian, 22 Dec. issue
Bĕlochlávek, A.J. (2012) Autonomy in B2C arbitration: Is the European model of consumer protection really adequate?. u: Bĕlochlávek A.J., Rozèhnalová N. [ur.] Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration, Juris Publishing, Vol. II
Bodiroga, N. (2015) Sudska kontrola rada izvršitelja [Judicial control of the work of bailiffs]. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 63, br. 2, str. 61-77
Bodiroga, N. (2014) O ustavnosti izvršenja potraživanja putem privatnih izvršitelja [On the constitutionality of enforcement by private bailiffs]. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 62, br. 1, str. 114-130
Catan, T. (2008) Spain's debtors feel the shame. WSJ, 13 Oct. issue, at 5
Cienski, J. (2012) Debt collector took a polite approach and it paid off. Financial Times, 14 June issue, at 5
Doyle, O. (2018) The constitution of Ireland: A contextual analysis. Bloomsbury Academic
Eversloh, U. (2008) Das Neue Rechtsdienstleistungsgesetz. Freiburg - Berlin - München: Haufe Mediengruppe
Federal Ministry of Justice and Consumer Protection (2019) Draft law for strenghtening the protection of consumers in the context of debt collection (16 Sept. 2019): (Entwurf eines Gesetzes zur Berbesserung des Verbraucherschutzes im Inkassorech)
Federal Trade Commission (FTC) (2010) Repairing a broken system: Protecting consumers in debt collection litigation and arbitration. http://www.ftc.gov/os/2010/07/debtcollectionreport.pdf
Florida Department of States Synopsis of laws. https://dos.myflorida.com/ sunbiz/forms/judgment-lien/collect-judgment
Garner, B.A., ur. (1999) Black's law dictionary. DeLuxe, 7th ed
Gerstenberg, O. (2004) Private law and the new European constitutional settlement. European Law Journal, Vol. 10, No. 6
Goode, R. (1998) Commercial in the next millennium. Sweet & Maxwell, United Kingdom National Committee of Consumer Law, A.W. Sijthoff - Leyden/Boston, 1978
Gretton, G.L. (2003) Reception without integration?: Floating charges and mixed systems. Tulane Law Review, 78
Gucineri, R., Marelli, F. (2009) National report on Italy. u: Klose B.H. [ur.] Asset Tracing & Recovery - the Fraudnet Word Compendium, Berlin: Erich Schmidt Verlag
Hergottova, A. (2009) Enforcement of contracts in the Czech Republic. u: Messmann S., Tajti T. [ur.] The Case Law of Central and Eastern Europe: Enforcement of Contracts, Bochum, Germany: European University Press
Kaźmierczyk, K., Kijowski, F. (2009) Enforcement of contracts in Poland. u: Messmann S., Tajti T. [ur.] The Case Law of Central and Eastern Europe: Enforcement of Contracts, Bochum, Germany: European University Press
Kennett, W.A. (2000) Enforcement of judgements in Europe. Oxford University Press
Kilborn, J.J. (2019) Eyes on the prize: Procedures and strategies for collecting money judgements and shielding assets. Caroline Academic Press
Kilborn, J.J. (2019) Fatal flaws in financing personal bankruptcy: The curious case of Russia in comparative context. SSRN, November 22, https:// ssrn.com/abstract=3491945
Kleine-Cosack, M. (2008) Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). Heidelberg: C. F. Müller Verlag
Lansford, P. (2012) More than 3,000 debt collection dismissed per class action settlement. InsideArm, 12 Oct. issue
Macneil, I. (2007) Consumer dispute resolution in the UK Financial Sector: The experience of the financial ombudsman service. Law and Financial Markets Review, (Nov.), Vol. 1, No. 6
Macpherson, A.D.J. (2018) The circle squared?: Floating charges and diligence after MacMillan v T Leith Developments Ltd. Juridical Review, 4
Maganić, A. (2018) Dejudicizacija ovršnog postupka u Hrvatskoj i nekim zemljama njezina okruženja. Zbornik PFZ, Vol. 68, Nos. 5-6
Mccall, J.R. (1973) The past as prologue: A history of the right to repossess. Southern California Law Review, 47
Mccormack, G. (2010) Pressured by the paradigm: The law commission and company security interests. u: Lacy J. [ur.] The Reform of UK Personal Property Security Law, Routledge-Cavendish
Mikliková, E., Vacek, L. (2019) Is there a double-standard for the enforcement of foreign arbitral awards in the Czech Republic?. Kluwer Arbitration Blog, 3 Oct
Ministry of Justice (UK) (2014) Review of the 2014 enforcement agent reforms introduced by the tribunals courts and enforcement act 2007 (2018/19)
Müncher, T. (2019) Inkasso-Terror: Fünf Alarmzeichen, woran Sie einen Betrüger erkennen. FOCUS-Online, 30 April, https://www.focus.de/finanzen/ recht/falsche-forderungen-ueberhoehte-gebuehren-nicht-registrierte-firmen-inkasso-terror-fuenf-klare-alarmzeichen-woran-sie-einen-betrueger-erkennen_id_1065057
Nath, R., Crans, B. (2010) Aircraft repossession and enforcement: Practical aspects. Aspen Publishers
New Zealand's Law Commission (2012) Consumers and repossession: A review of the credit (repossession) act 1997. u: Report No. 124, April
Office of Fair Trading (1998) Raising standards of consumer care: Progressing beyond codes of practice. Febr
Palmer, N., Yates, D. (1979) The application of the consumer credit act to consumer hire. Cambridge Law Journal, 38(1), (Apr.)
Pavlović, M. (2018) Problem izjednačenja zakona u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslaviji. Zbornik PFZ, 68
Pollock, F., Martland, F. (1923) The history of English law. 2nd ed
Remmertz, F.R. (2018) Scope and limits of the German Legal Services Act for legal tech service providers. Compliance Elliance Journal, Vol. 4, No. 1
Spiegel Online (2019) Justizministerium will Inkassoabzocke beenden. (26th May), (https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/ueberzogene-inkassoforderungen-justizminister-will-abzocke-beenden-a-1269350.html)
Spiller, P., Tokeley, K. (2010) Individual consumer redress. u: Howells G., et al. [ur.] Handbook of Research on International Consumer Law, Edward Elgar
Šarkić, N., Nikolić, M. (2008) Sudski izvršitelj ili privatni izvršitelj [Court of private bailiffs?]. u: Savetovanje Izvršavanje odluka, Zbornik radova
Šite, D. (2016) Kolege Glembajevi - zapisi o našim prvim privatnim izvršiteljima [The Glembajevs, our colleagues: Entries on our first private bailiffs]. Subotica: Lyceum iuris
Tajti, T. (2017) Security rights and insolvency law in the Central and Eastern European systems. u: Mccormack G., Bork R. [ur.] Security Rights and the European Insolvency Regulation, Cambridge - Antwerp - Portland: Intersentia
Uzelac, A. (2018) Javnobilježnička ovrha i zaštita potrošača - novi izazovi europeizacije gradjanskog postupka. Zbornik PFZ, Vol. 68, Nos. 5-6
Werlauff, E. (2010) Civil procedure in Denmark. Wolters Kluwer
Woodroffe, G., Lowe, R. (2010) Woodroffe & Lowe's consumer law and practice. Sweet & Maxwell
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-24141
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka