Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 43  
Back povratak na rezultate
2020, br. 3, str. 125-135
Izbor članova nadzornog tela za zaštitu ličnih podataka kao garantija nezavisnosti - primeri Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije
Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija

e-adresam.stanic@iup.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Institut za uporedno pravo, Beograd) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200049)

Ključne reči: zaštita podataka o ličnosti; uporedno pravo; nadzorni organ; izbor članova
Sažetak
Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija je uslovio neophodnost stvaranja odgovarajućeg pravnog okvira kojim se omogućuje zaštita ličnih podataka. Jedan od neizostavnih elemenata valjanog pravnog okvira u ovoj oblasti je stvaranje nezavisnog nadzornog organa za zaštitu ličnih podataka. U članku se korišćenjem uporednopravnog metoda, na primeru Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, koje su bile članice nekadašnjeg socijalističkog bloka a sada streme ka članstvu u Evropskoj uniji, ispituju određena pravna rešenja koja su usmerena ka dostizanju nezavisnosti ovih tela, a tiču se izbora njihovih članova. Cilj je i utvrđivanje nekih njihovih zajedničkih karakteristika. Razume se, autor daje i odgovarajuća kritička razmatranja. Ovakav odabir država je učinjen zbog toga što su u istorijsko-socijalnom smislu one prolazile ono kroz šta prolazi Srbija. Uvek se na umu mora imati i činjenica da pravnim normama valjano zajemčeni i proklamovani ciljevi ne moraju uvek da se ostvaruju u praksi. No, mora se biti i svestan da je valjan pravni okvir onaj prvi korak bez kojeg nema ostvarenja proklamovanih ciljeva. Upravo se u tome ogleda društvena opravdanost naučnog proučavanja ove teme.
Reference
*** (2003-2013) Zakon o ministarskim i drugim vladinim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine - ZMVDIFBH. Sl. novine Federacije BiH, br. 12/2003, 34/2003, 65/2013. Dostupno na: https://ms.ks.gov.ba/preuzimanja/legislativa/zakon-o-ministarskim-vladinimi-drugim-imenovanjima-federacije-bosne-i-hercegovine, 11. 9. 2020
*** (2003) Zakon o ministarskim i drugim vladinim imenovanjima Republike Srpske - ZMVDIRS. Sl. glasnik Republike Srpske, br. 41. Dostupno na: https://www.alvrs.com/v1/media/djcatalog/2003-06-10-Sl_glasnik_br_41-Zakon_o_ministarskim_ vladinim_i_drugim_imenovanjima.pdf, 11. 9. 2020
*** (2008) Zakon o zaštiti ličnih podataka Albanije - ZZLPA. (Law No. 9887 dated 10. 3. on Protection of Personal Data). Dostupno na engleskom jeziku na: https://www.afapdp.org/wp-content/uploads/2018/05/Albanie-Loi-n%C2%B0-9887-sur-laprotection-des-donnees-per
*** (2006/2011) Zakon o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine - ZZLPBH. Službeni glasnik BiH, br. 49, 76. Dostupno na: http://azlp.ba/propisi/Default.aspx?id=5&pageIndex=1&langTag=sr-SP-Cyrl, 10. 9. 2020
*** (2008-2017) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - ZZPLCG. Službeni list Crne Gore, br. 079/2008 od 23. 12. 2008, 070/09 od 21. 10. 2009, 044/2012 od 9. 8. 2012, 022/2017 od 3. 4. 2017. Dostupno na: http://www.azlp.me/docs/zastita/Ustav%20i%20zakoni/Zakon%20o%20ZLP.docx, 10. 9. 2020
*** (2020) Zakon o zaštiti ličnih podataka Republike Severne Makedonije - ZZLPSM / Zakon za zaštita na ličnite podatoci. Služben vesnik na RSM, br. 42 od 16. 2. Dostupno na: https://dzlp.mk/sites/default/files/u4/zakon_za_zastita_na_licnite_ podatoci.pdf, 10. 9. 2020
Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (2019) Izveštaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2018. godinu. Dostupno na: http://www.azlp.me/docs/zajednicka/izvjestaj_o_stanju/IZVJESTAJ%202018.doc, (13. 9. 2020)
Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini (2020) Izveštaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu. Dostupno na: http://www.azlp.ba/publikacije/?id=3025, (13. 9. 2020)
Andonović, S. (2020) Analiza Regulatornog tela za elektronske medije u Republici Srbiji. Fondacija Centar za javno pravo, Dostupno na: http://www.fcjp.ba/analize/Stefan_Andonovic2-Analiza_Regulatornog_tela_za_elektronske_medije_u_Republici_ Srbiji.pdf, (4. 9. 2020)
Andonović, S. (2019) Zaštita podataka u elektronskoj javnoj upravi u Republici Srbiji - pravni aspekti. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet, Doktorska disertacija
Diligenski, A., Prlja, D., Cerović, D. (2018) Pravo zaštite podataka GDPR. Beograd: Institut za uporedno pravo
Đukić, D. (2017) Zaštita podataka o ličnosti sa osvrtom na novo zakonodavstvo Evropske unije u ovoj oblasti. Pravni zapisi, br. 1, str. 49-60
European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) (2016) Parameters on the Relationship between the Parliamentary Majority and the Opposition in a Democracy: A checklist. Opinion no. 845/2016. Dostupno na: https://www.venice. coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)015-e, (4. 9. 2020)
Gonzalez, F.G. (2014) The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU. Springer International Publishing
Koops, B.J. (2014) The trouble with European data protection law. Dostupno na: https://is.muni.cz/el/1422/podzim2018/SOC022/um/59943709/International_Data_ Privacy_Law-2014-Koops-250-61.pdf, (4. 9. 2020)
Mantelero, A. (2016) Personal data for decisional purposes in the age of analytics: From an individual to a collective dimension of data protection. Dostupno na: https://staff.polito.it/alessandro.mantelero/Mantelero_Personal_data_for_decsional_purposes_ CLSR_2016.pdf, (4. 9. 2020)
Milenković, D. (2015) Upravno-procesna i drugi slični oblici zaštite prava na pristup informacijama u komparativnom pravu. Strani pravni život, br. 3, str. 115-131
Prlja, S. (2018) Pravo na zaštitu ličnih podataka u EU. Strani pravni život, br. 1, str. 89-99
Purtova, N. (2018) The law of everything: Broad concept of personal data and future of EU data protection law. Dostupno na: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080 /17579961.2018.1452176?scroll=top&ne=&, (4. 9. 2020)
Stanić, M. (2020) Težnja ka nezavisnosti regulatornog tela za elektronske medije - nedostatak modela. Dostupno na: http://www.fcjp.ba/analize/Milos_Stanic5 Teznja_ka_nezavisnosti_regulatornog_tela_za_elektronske_medije-nedostatak_modela.pdf, (5. 9. 2020)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/spz64-28379
primljen: 13.09.2020.
prihvaćen: 23.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 11.12.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka