Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2013, vol. 68, br. 1, str. 145-152
jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljeno: 02/09/2013
Informatičko - kompjuterska podrška u upravljanju projektom
Visoka škola za projektni menadžment, Beograd

Sažetak

Rad se bavi različitim aspektima primene informatičkih resursa u procesu upravljanja projektom. Prati se razvoj kompjuterske tehnologije sa naglaskom na njenoj primeni, počev od elektronske obrade podataka, preko baza podataka, razvijanja informacionih sistema do pojave, širenja i usložnjavanja računarskih mreža posebno Interneta, danas najsloženijeg vida elektronske komunikacije. Međuzavisnost napretka informatičkih resursa i usložnjavanja zahteva projektnog menadžmenta postaje sve očiglednija.

Ključne reči

Reference

Đekić, M. (2008) Web u oblacima. Svet kompjutera, (11) http://www.sk.rs/2008/11/sknt01.html
Gavrić, Z. Informatičke i komunikacione tehnologije - sastavni činilac modernog menadžmenta. http://www.indmanager.edu.rs/site/pdf/f-3.pdf
Jenkins, N. A project management primer. http://www.exinfm.com/training/pdfiles/projectPrimer.pdf
Jovanović, P. (2010) Upravljanje projektom. Beograd: Visoka škola za projektni menadžment
Kaur, M. Type of computer networks. http://www.eazynotes.com/notes/computernetworks/slidestypes-of-networks.pdf
Mašić, B. (2012) Menadžment. Univerzitet Singidunum
Meena, R.S. Computing. http://www.docstoc.com/docs/91656976/Lecturer-Note-by-Dr-RSMeena-Computing
Nikolić, R. Šta je to Internet?. www.radmilanikoic.files.wordpress.com
Ristić, B. (2006) Računarske mreže. http://www.vps.ns.ac.rs/arhiva/Prof_Ristic/Mreze_pdf