Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Tehnološkog fakulteta, Leskovac
2007, br. 17, str. 198-211
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 03/12/2007
Menadžment u zdravstvu uz korišćenje elektronske komunikacije
aPanevropski univerzitet 'Apeiron', Banja Luka, Republika Srpska, BiH
bZdravstveni centar Kruševac

Sažetak

Informaciono i društvo znanja baziraju na novim paradigmama razvoja, a osnovni stubovi su 5e: Vlada, Obrazovanje, Poslovanje, Zdravstvo i Demokratija. Centar svih "e" je pojedinac, gde se skupljaju, čuvaju i koriste razni podaci, od kojih su mnogi vezani za ljudsko zdravlje. Menadžment u zdravstvu je proces kojim se planiraju, organizuju, usmeravaju, kontrolišu i koordiniraju resursi i procedure, pomoću kojih se zadovoljavaju potrebe i potražnja za zdravstvenim i medicinskim uslugama. E-zdravstvo je savremeni alat za veću produktivnost, istovremeno je i sutrašnji instrument za preformiranje sistema zdravstvene zaštite i u isto vrijeme poštujući multi-kulturnu, multi-jezičnu i zdravstvenu zaštitnu tradiciju Evrope. Zdravstveni menadžment ima za cilj da u procesu pružanja usluga ostvari zadatak, kao jedna celina, kako bi se zadovoljile potrebe korisnika zdravstvenog sistema. U ovom radu je prikazan koncept elektronskog zdravstva i pravci razvoja zdravstvene i informatičke svijesti i rad na razvijanju zdravstvenog prosvijećivanja, a sve u cilju zaštite i unaprijeđenja zdravlja stanovništva. U djelu elektronskog zdravstva treba odrediti funkcije i njihove nosioce, kao osnove jedinstvenog sistema.

Ključne reči

e-zdravstvo; menadžment; medicinski podaci; Internet; e-mail; računarska mreža; elektronska pošta; baza podataka; zdravstveno prosvijećivanje

Reference

Biočanin, R.R. (2004) Naučna podrška upravljanju. Vojni informator, br. 1-2
Commission of the European Communities (2004) E-health making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-health area. Brussels, 30.4. Com, 356 final, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions
Dyer, D. (2004) Forging core strength: New Jersey hospital uses fully integrated business system to improve financial management. Health Management Technology, 25, str. 24-6
Đukanović, V. (2006) Upravljački proces za razvoj zdravstva - zdravstvena zaštita. Beograd: Komora zdravstvenih ustanova Srbije
Gartee, R.W. (2006) Electronic health records: Understanding and using computerized medical records. Prentice Hall
Jordović, B., Biočanin, I., Rakić, R. (2006) Menadžment zaštite od zračenja u životnoj i radnoj sredini. u: XXXIII Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS, 03-06. oktobar, Banja Koviljača
Mcguire, M.W. (1996) Installing an integrated information system: Issues to be considered. NAHAM Management J, 23, str. 13-4
Organization of American States (2003) Tele-health in the Americas. Washington DC, Inter-American Telecommunication Commission (CITEL) in collaboration with the Telecommunication Development Bureau of the International Telecommunication Union (ITU), the Pan American Health Organizat
Porter, M.E., Olmsted-Teisberg, E. (2006) Redefining health care: Creating value-based competition on results
Radunović, M., Nikolić, K., Adžić, A., Rakić, G., Radunović, M., Kavarić, N. (2007) Kvalitet zdravstvene zastite u Republici Crnoj Gori i metode za poboljšanje. Kvalitet, vol. 17, br. 7-8, str. 25-29
Rodrigues, R.J. (2003) Opportunities and challenges in the deployment of global e-health. Int J Healthcare Technology and Management
Strode, R., Swartzmeyer, S.E. (2000) E-health care: How the internet is changing the health care industry. Qrc. Advis
Tan, J. E-health care information systems: An introduction for students and professionals
Treweek, S. (2004) A new quality improvement study every day?: Using q-tools to build quality improvement projects around primary care electronic medical record systems. u: Medinfo 2004, 1106-9