Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 45, br. 1-4, str. 71-97
Osnovni koncepti prava konkurencije u EU i Srbiji - usaglašenosti i razlike
Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: pravo konkurencije EU; usklađenost domaćeg prava konkurencije sa pravom EU; restriktivni sporazumi; dominantan položaj; koncentracije; Komisija
Sažetak
Jedinstveno tržište predstavlja osnov na kome počiva Evropska unija kao specifična sui generis tvorevina. Osnovna predpostavka za postojanje i funkcionisanje tržišta kao jedinstvenog i slobodnog je postojanje zdrave (fer) konkurencije. Pravo konkurencije EU uređuje osnovna i najvažnija pitanja funkcionisanja konkurencije na zajedničkom (jedintvenom) tržištu Unije. Komunitarno pravo konkurencije obuhvata nekoliko oblasti (celina) zavisno od toga na koji način se vrši ugrožavanje slobodne konkurencije na jedinstvenom evropskom tržištu. Te oblasti čine restriktivni (kartelni) sporazumi zloupotreba dominantnog položaja i nadzor nad stvaranjem merger-a (integracija), državne subvencije, i državni monopoli. Država Srbija je 2005. god. donela zakon kojim je uredila najveći broj bazičnih pitanja prava konkurencije. Ta pitanja se odnose na nedozvoljene (restriktivne) sporazume stvaranje koncentracija i zloupotrebu dominantnog položaja, kao i na sprovođenje politike zaštite konkurencije - uspostavljanjem Komisije, kao organa koji tu zaštitu sprovodi. Pitanja državnih subvencija (pomoći) i monopola nisu obuhvaćena ovim zakonom, budući da je interes države u ovim oblastima u izvesnoj meri različit (praktično suprotan) u odnosu na oblasti konkurencije koje su zakonom uređene. Imajući u vidu konstantne napore države Srbije da se što skorije priključi Evropskoj uniji jasno je koliko je važno da propisi koji se tiču prava konkurencije budu usklađeni sa evropskim i pre nego što postupak priključivanja započne. Zakon o zaštiti konkurencije je relativno dobro uspeo da uskladi osnovna pitanja prava konkurencije, barem kada se radi o materijalnopravnim odredbama. Kada su radi o primeni odnosno sprovođenju zaštite konkurencije stvar stoji već znatno lošije, pa su se, već u ovom relativno kratkom periodu od usvajanja zakona do danas, pokazale određene manjkavosti koje su uslovile započinjanje inicijative za izmenu pojedinih odredaba zakona (prvenstveno onih koje se tiču rada Komisije i njenih ovlašćenja). Postupak kreiranja i usvajanja izmena je u toku.
Reference
*** (2005) Zakon o zaštiti konkurencije. Službeni glasnik RS, br. 79
Blume, M. (1976) A survey of Antitrust Law in European Economic Community. Santa Clara Law Review, br. 3, str. 544
Korah, V. (1975) Competition law of Britain and the Common Market. London-New York
Korah, V. (2001) Cases and materials on EC competition law. Oxford
Korah, V. (2000) EC competition law and practice. Oxford-Portland
von Quitzow, C.M. (2001) State mesures distorting free competition in the EC. The Hague-London-New York
Vukadinović, R.D. (1996) Pravo Evropske unije. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu / IMPP
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 20.10.2008.

Povezani članci

Strani pravni život (2007)
Komunitarno pravo konkurencije
Spasić Ivanka

Strani pravni život (2002)
Sporazumi izuzeti od dejstva pravila konkurencije
Spasić Ivanka

Pravo - teorija i praksa (2010)
Evolucija prava konkurencije u Srbiji
Spasić Ivanka

prikaži sve [104]