Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 48  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 9, br. 1, str. 71-85
Značaj uvažavanja zahteva vremena i mesta u šiitskoj jurisprudenciji
Internacionalni univerzitet al-Mustafa, Istraživački centar "Urvat al-vuska", Kom, Iran

e-adresam_aghamohammadi@miu.ac.ir
Ključne reči: zahtevi vremena i mesta; dinamika jurisprudencije; idžtihad; običaji; šiitska jurisprudencija; sudovi
Sažetak
Mogućnost da bude usklađena sa zahtevima i nužnim potrebama vremena i mesta predstavlja posebno obeležje koje odlikuje šiitsku jurisprudenciju u poređenju s nekim drugim popularnim pravnim školama i, zbog toga, ova škola jurisprudencije ima svoj dinamični istorijski kontinuitet. Pravnici u okviru ove škole lakše prevazilaze prepreke, bez toga da odustanu od svojih principijelnih stavova. Cilj ovog rada jeste da otkrijemo nužni značaj faktora vremena i mesta u dinamičnom razvoju šiitske jurisprudencije. U ovom istraživanju, zasnovanom na analizi sadržaja bibliotečke građe, najpre se bavimo nužnošću uvažavanja promenljivih zahteva vremena i mesta i nakon toga analiziraćemo pojam i funkciju promenljivih zahteva vremena i mesta u jurisprudenciji. Konačno, ekspertsku kreativnost u islamskoj jurisprudenciji, poznatu kao idžtihad, nužnost korišćenja sekundarnih sudova i sudova na temelju autoritativnosti vlasti, uz uvažavanje kredibiliteta primarnih i obaveznih sudova, te najzad model razumevanja običaja u sudovima, razmatraćemo kao ključne odlike dinamične prirode jurisprudencije u islamu.
Reference
*** The Quran
Feyz, A. (2002) Wizhegihaye Ejtehad wa Feghhe Pouya. Tehran: Center for Islamic Sciences
Gorji, A.al-Qasim (1990) Maqalate Huquqi. Tehran: Tehran University
Haeri, M. (2003) Mabani al-Ahkam fi Usuli Sharayi' al-Islam. Qom
Hakim, M. (1987) Haqaiq al-Usul. Qom
Hilli, J.ibn H. (1988) Sharayi' al-Islam fi Masail al-Halal wa al-Haram. Qom: Amir
Ibn, al-Qaysarani M.ibn T. (2003) Kitab al-Sama'. Cairo: Ministry of Awghaf
Ibn, B.M.ibn A. (1966) Ilal al-Sharayi'. Tehran: Dawari
Ibn, I.H.M.ibn A. (2007) Al-Sarair al-Hawi Li Tahrir al-Fatawa. Qom: Nashre Islami
Kalantari, A.A. (1999) Hokme Thanawi dar Tashrie Eslami. Qom: Daftare Tablighate Islami
Khomeini, R. (1999) Sahifeye Noor. Tehran: The Organization of Cultural Documents of the Islamic Republic
Khomeini, R. (2000) Tahrir al-Wasilah. Qom: Dar al-Ilm
Khomeini, R. (n. d.) Al-Bay'. Tehran: Institute for Compilation, Publication of Imam Khomeini's work
Kulayni, M.ibn Y. (1987) Usul al-Kafi. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah
Majlisi, M.B. (1983) Bihar al-Anwar. Tehran: Dar Al-Kutub al-Islamiyah
Meshkini, A.A. (1995) Istilahat al-Usul wa Mu'zamu Abhathiha. Qom
Mufid, M.ibn N. (1992) Al-Muqni'a. u: Sheikh Mufid International Conference, Qom
Mughniyah, M.J. (1982) Al-Figh ala al-Mazahib al-Khamsa. Beirut
Mutahari, M. (1990) Nezame Hoquqe Zan Dar Eslam. Tehran: Sadra
Mutahari, M. (1991) Eslam wa Moqtaziyate Zaman wa Makan. Tehran: Sadra
Sadr, M.B. (1989) Durusun Fi Ilm al-Usul. Beirut: Dar al-Ta'aruf Lil-Matbu'at
Sadr, M.B. (1997) Iqtisaduna. Beirut: Maktab al-A'lam al-Islami
Tabatabaei, M.H. (1997) Tafsir al-Mizan. Qom: Jami'a Mudarrisin
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom2001071A
objavljen u SCIndeksu: 13.09.2020.
Creative Commons License 4.0