Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 52  
Back povratak na rezultate
Economics of Sustainable Development
2018, vol. 2, br. 1, str. 37-51
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 10/10/2019
Mere zaštite i očuvanja prirodnih resursa nacionalnih parkova Srbije

Sažetak

Problematika zaštite i očuvanja prirodnih resursa je sve aktualnija tema savremenog društva. Činjenica da nacionalni parkovi spadaju u prvu kategoriju zaštićenih prirodnih dobra od nacionalnog značaja i da je sve više izraženije ugrožavanje prirodnih resursa nacionalnih parkova opredelila nas je da u okviru ovog rada na osnovu dostupnih podataka, zakonskih akata i sopstvenih istraživanja ukažemo na najznačajnije mera za zaštitu i očuvanje prirodnih resursa nacionalnih parkova Srbije. Pitanje održivog korišćenja prirodnih resursa i njihovog očuvanja predstavlja prioritet, koji se tiče celokupne društvene zajednice sa osnovnim i jasnim ciljem da sadašnje generacije moraju da budu odgovorne i da na racionalan način koriste sve raspoložive resurse kako bi ih sačuvali za buduće generacije.

Ključne reči