Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 7 od 52  
Back povratak na rezultate
Zaštita materijala
2017, vol. 58, br. 1, str. 94-99
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 16/03/2017
doi: 10.5937/ZasMat1701094D
Creative Commons License 4.0
Zaštita tekstila kroz konzervaciju i restauraciju
aUniverzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac
bHigh technological and artistic vocational school Leskovac, Leskovac
cUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru

e-adresa: drag_64@yahoo.com

Sažetak

Nije lako sačuvati tekstilni proizvod duže vreme ili ga izolovati od okoline, sprečavajući destruktivni uticaj kiseonika iz vazduha ili suncu sa jedne strane i bakterija, gljivica i insekata sa druge. Čišćenje je obično prvi korak u mnogim procesima u zaštiti kroz konzervatorski rad. To je takođe jedna od najtežih operacija koja se preduzima radi čuvanja tekstilnih artefakata. Koristi od čišćenja obično prevazilaze nedostatke, a mogu i da pojačaju dugoročno čuvanje tekstila uklanjanjem prljavštine. Danas se preporučuje izbegavanje korišćenja mehaničkih metoda za čišćenje tekstilnih predmeta. Poslednjih godina koriste se brojne nove metode za čišćenje tekstila. Smatra se da je laser perspektivan postupak čišćenja za konzervaciju umetničkih dela zbog činjenice da se laser može lako kontrolisati a izvor monohromatske energije može ukloniti površinska zaprljanja precizno i selektivno. Prednost čišćenja laserom je uklanjanje površinske nečistoće sloj po sloj. Lasersko čišćenje je efikasan postupak čišćenja tekstilnih artefakata pošto daje visok stepen kontrole i omogućava efikasno i bezbedno čišćenje lomljivih predmeta sa znatnim površinskim detaljima. Ovaj rad ima za cilj ocenjivanje procesa čišćenja i pripreme značajnih tekstilnih predmeta za zaštitu na duži vremenski period kao i primenu laserske tehnike za čišćenje prljavih, istorijskih ili arheoloških tekstilnih materijala i proizvoda, kao preduslova za trajniju zaštitu.

Ključne reči

Reference

Abdel-Kareem, O., Harith, M.A. (2008) Evaluating the use of laser radiation in cleaning of copper embroidery threads on archaeological Egyptian textiles. Applied Surface Science, 254(18): 5854-5860
Asmus, J.F. (2003) Non-laser light divestment in conservation and preservation. Journal of Cultural Heritage, 4: 56-58
Belli, R., Miotello, A., Mosaner, P., Toniutti, L. (2005) Laser cleaning of ancient textiles. Applied Surface Science, 247(1-4): 369-372
Cooper, M., Larson, J. (1996) The use of laser cleaning to preserve patina on marble sculpture. Conservator, 20(1): 28-36
Degrigny, C., Tanguy, E., le Gall, R., Zafiropulos, V., Marakis, G. (2003) Laser cleaning of tarnished silver and copper threads in museum textiles. Journal of Cultural Heritage, 4: 152-156
Gervais, A., Meier, M., Mottner, P., Wiedemann, G., Conrad, W., Haber, G. (2007) Cleaning historical metals: Performance of laser technology in monument preservation, lasers in the conservation of artworks. Berlin: Springer Heidelberg
Kan, C.W. (2008) Impact on textile properties of polyester with laser. Optics & Laser Technology, 40(1): 113-119
Lennard, F., Ewer, P. (2010) Textile conservation. u: Butterworth-Heinemann series in conservation and museology, London: Elsevier
Princi, E., Vicini, S., Pedemonte, E., Arrighi, V., McEwen, I. (2005) New polymeric materials for paper and textile conservation. I. Synthesis and characterization of acrylic copolymers. Journal of Applied Polymer Science, 98(3): 1157-1164
Pye, E. (2011) Caring for the past: Issues in conservation for archaeology and museums. London: James and James
Reichert, U. (1998) Attempts at using laser technology for cleaning textiles; first experiences. Restauro, 104(6); 416-420
Sackler, A.M. (2005) Scientific examination of art: Modern techniques in conservation and analysi. Washington, DC: The National Academies Press
Salvador, M.V. (2005) Contemporary Theory of conservation. London: Elsevier/Butterworth Heinemann
Wong, W., Chan, K., Yeung, K.W., Lau, K.S. (2001) Chemical Modification of Poly(ethylene Terephthalate) Induced by Laser Treatment. Textile Research Journal, 71(2): 117-120