Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 52  
Back povratak na rezultate
Biljni lekar
2016, vol. 44, br. 3, str. 254-262
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 09/02/2017
Obrada zemljišta u funkciji vitalnosti biljaka šećerne repe i prevenciji bolesti
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresa: alek@polj.uns.ac.rs

Sažetak

Postoje dva pristupa u obradi zemljišta kod tehnologije proizvodnje šećerne repe. Prvi je savremen pristup u smislu korišćenja redukovane obrade, a drugi je tradicionalni pristup, a to je osnovna obrada plugom kao najčešći način obrade zemljišta za setvu šećerne repe. Oranje je operacija mehaničke obrade zemljišta pri kojoj dolazi do pojave sabijenosti, koja se odigrava na dva nivoa, u zoni obrade i ispod zone obrade. Šećerna repa mora da formira koren u zemljištu kako bi glava bila što manje iznad površine zemljišta, zajedno sa lisnom rozetom. Ovo često nije moguće ostvariti jer donji deo korena naiđe na sabijen sloj, nema snage da ga probije te dolazi do izdizanja korena iznad površine zemljišta. Kao posledica, u plitkom sloju zemljišta se razvijaju nepovoljni uslovi kao što je, na primer, nedostupna vlaga u sušnim mesecima. Redukovana obrada, često nazivana konzervacijska obrada, gde su žetveni ostaci rastureni po površini zemljišta, se koristi kao nova tehnologija u proizvodnji šećerne repe i prevazilazi negativne efekte oranja. Pored redukovane, u praksi je prisutna i 'no tillage' tehnologija, odnosno direktna setva bez ikakve prethodne obrade. U poslednje vreme direktna setva dobija posebno mesto u agrotehnici i tehnologiji proizvodnje. Malč prisutan na površini zemljišta kod direktne setve, onemogućava rano pojavljivanje korova pa upotreba pesticida može biti redukovana. Konzervacijska obrada zemljišta je dugoročan plan održive poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane zbog redukovane upotrebe sredstava za zaštitu bilja.

Ključne reči