Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12
članak: 10 od 51  
Back povratak na rezultate
Komunikacije, mediji, kultura
2016, br. 8, str. 371-390
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/gfkm1608371T


Restauracija i konzervacija ikone Krštenje Hristovo (18. vek)
aNarodni muzej, Užice
bFakultet za kulturu i medije, Univerzitet 'Džon Nezbit', Beograd

e-adresa: vcvet82@gmail.com

Sažetak

U radu se govori o restauraciji i konzervaciji ikone Krštenje Hristovo (druga polovina 18. veka) koja je deo ikonostasa iz stare crkve brvnare u Sevojnu, pored Užica. Ikona je delo zografa Simeona Lazovića.Restauracija i konzervacija ove ikone deo je projekta koji je finansiralo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije a realizovao je Narodni muzej Užice (2015) pod rukovodstvom Dragana Tomanovića. Prilikom preuzimanja, na ikoni su bile debele naslage gareži, parafina i nataloženih nečistoća, čuvana je u neadekvatnim uslovima, više puta je gorela, tako da je kompozicija bila gotovo nečitljiva.

Ključne reči

Reference

Arnhajm, R. (1988) Moć centra - studija o kompoziciji u vizuelnoj umetnosti. Beograd: Univerzitet umetnosti
Bailao, A. (2010) Application of a methodology for retouching: A case study of a contemporary painting. CeROArt, Posećeno: 12.07.2015. Dostupno na. http://ceroart.revues.org/1603
Blanchette, R. (1995) A guide to Wood deterioration caused by microorganisms and insects. u: Dardes Kathleen, Rothe Andrea [ur.] A Symposium at the J. Paul Getty Museum, Los Angeles: The Getty Conservation Institute, Proceedings of, pp. 55-69
Cvetkovska, V., Tomanović, D. (2015) Lazović and iconostasis of the wooden church in Sevojno. Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura, br. 7, str. 527-542
Knut, N. (1999) The restauration of paintings. Cologne: Koneman
Marković, Ž., Stanimirović, A. (1990) Kulturno-istorijsko spomeničko nasleđe Titovog Užica. Užički zbornik, 19: 53-105
Medaković, D. (1961) Putevi srpskog baroka. Beograd: Nolit
Milosavljević, D. (2000) Slikari Lazovići i njihovo doba - zbirka iz Nikoljca kod Bijelog Polja. Užice - Priboj - Bijelo Polje
Milosavljević, D. (1990) Zaostavština slikarske porodice Lazovića. Priboj
Pavlović, D.St. (1962) Crkve brvnare u Srbiji. Saopštenja, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, V
Reeve, A. (1995) The structural conservation of panel paintings at the national gallery. u: Dardes Kathleen, Rothe Andrea [ur.] Proceedings of a Symposium at the J. Paul Getty Museum, Los Angeles: The Getty Conservation Institute, pp. 403-418
Schniewind, A. (1995) Consolidation of wooden panels. u: Dardes Kathleen, Rothe Andrea [ur.] A Symposium at the J. Paul Getty Museum, Los Angeles: The Getty Conservation Institute, Proceedings of, pp. 87-108
Sijerković-Moškov, D. (1998) Manastir Savina. Podgorica: Slog
Stanić, R. (1973) Slikarska delatnost Simeona Lazovića u užičkom kraju. Užički zbornik, 2
Šustić, S. (2011) Umijeće retuširanja u teoriji i praksi. Godišnjak hrvatskog restauratorskog zavoda, 2; str. 197-213
Tomanović, D. (2015) Konzervacija i restauracija carskih dveri i ikona iz crkve brvnare u Sevojnu. Užice: Narodni muzej Užice
Vasić, P. (1975) Beleške o umetničkim spomenicima užičkog kraja. Užički zbornik, 4
Vujović, B. (1986) Umetnost obnovljene Srbije 1791-1848. Beograd
Walker, P. (1995) The making of panels: History of relevant woodworking tools and techniques. u: Dardes Kathleen, Rothe Andrea [ur.] A Symposium at the J. Paul Getty Museum, Los Angeles: The Getty Conservation Institute, Proceedings of, pp. 178-188