Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 52  
Back povratak na rezultate
Tekstilna industrija
2016, vol. 64, br. 4, str. 44-55
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 19/12/2017
Primena lasera u konzervatorsko-restauratorskim radovima sa tekstilnim materijalima
aUniverzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac
bVisoka tehnološko umetnička strukovna škola, Leskovac

Sažetak

U pravilnom održavanju i čuvanju istorijskog tekstila, čišćenje ima bitnu ulogu pa se u konzervatorsko-restauratorskim postupcima njemu posvećuje posebna pažnja. Od restauratora tekstila traži se uspostavljanje kompromisa između zahteva za potpunim uklanjanjem prljavštine i očuvanja osetljivog i degradiranog tekstilnog predmeta. Smatra se da je laser veoma perspektivan postupak čišćenja za konzervaciju ili restauraciju različitih umetničkih dela zbog činjenice da se laser može lako kontrolisati a izvor monohromatske energije može ukloniti površinska zaprljanja precizno i selektivno. Prednost čišćenja laserom je mogućnost uklanjanja površinske nečistoće sloj po sloj. Ovaj rad ima za cilj predstavljanje i procenu mogućnosti korišćenja različitih postupka čišćenja tekstila laserom pri konzervatorsko-restauratorskim i sličnim radovima.

Ključne reči