Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 38, br. 3, str. 1095-1114
Uticaj veličine preduzeća na implementaciju savremenih sistema obračuna troškova - slučaj Srbije
aUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
bVisoka poslovna škola strukovnih studija, Valjevo

e-adresamarina.jankovic@vipos.edu.rs
Projekat:
Projekat: Globalizacija i tranzicija - novi izazov za finansijsko-računovodstvenu profesiju

Ključne reči: računovodstvo troškova; savremeni sistemi obračuna troškova; veličina preduzeća; Srbija
Sažetak
U novim, savremenim uslovima privređivanja sa izraženim dinamičnim i determinisanim promenama poslovnog okruženja, savremena korporativna preduzeća i menadžment doživljavaju stalne promene. Kao odgovor na nove izazove stalnih promena, u zemljama sa razvijenom računovodstvenom tradicijom, poseban naglasak se stavlja na neophodnost unapređenja računovodstvenih sistema i razvoj savremenih koncepata, sistema obračuna i tehnika upravljanja troškovima. Upravo ovaj rad ima za cilj da empirijskim istraživanjem sprovedenim u preduzećima u Srbiji pokaže na kom stupnju razvoja se nalazi računovodstvo troškova i da li su preduzeća u Srbiji upoznata sa karakteristikama i da li primenjuju savremene sisteme obračuna troškova. Takođe, rad ima za cilj da, primenom neparametarskih tehnika (Kruskal-Wallis H i Mann-Whitney U test) ukaže na eventualnu povezanost veličine preduzeća i poznavanja osnovnih karakteristika i primene savremenih sistema obračuna troškova. Rezultati istraživanja ukazuju na to da nivo razvoja i primene savremenih sistema obrčuna troškova ne korespondira sa dostignutim nivoom razvoja i primene u zemljama sa razvijenom računovodstvenom profesijom, a takođe je utvrđeno da postoji veza između veličine preduzeća i primene Activity Based Costing (ABC), Target Cosing (TC) i Kaizen Costing (KC).

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka