Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
1998, vol. 41, br. 1-2, str. 61-68
Računovodstvo troškova u funkciji planiranja i kontrole ostvarivanja rezultata poslovanja po profitnim centrima privređivanja
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Sažetak
Tržišni način privređivanja, preduzetnički koncept razmišljanja i upravljanja preduzećem traži i odgovarajući - novi pristup u građenju organizacione strukture preduzeća. Naime, postavlja se zahtev da se putem organizacione decentralizacije preduzeća, stvori platforma za decentralizaciju upravljanja, a u cilju veće efikasnosti poslovanja organizacionih delova i preduzeća kao celine. Uz uvažavanje određenih ekonomskih i organizacionih kriterijuma, mogu se konstituisati profitni centri, kao uži organizacioni delovi preduzeća. Efikasno i kvalitetno ostvarivanje procesa upravljanja, a time i poslovnog odlučivanja od strane upravljačke strukture profitnih centara preduzeća, zahteva sadržajnu i realnu informativnu podršku. Računovodstvo troškova, kao posebno i bitno područje u okviru računovodstvene funkcije, predstavlja vitalan i kvalitetan izvor informacija menadžmentu profitnih centara preduzeća za potrebe vođenja efikasne i fleksibilne poslovne politike u cilju ostvarivanja optimalnog nivoa pozitivnog finansijskog rezultata - dobitka, a što doprinosi povećanju uspešnosti poslovanja preduzeća kao celine.
Reference
*** (1996) Zakon o računovodstvu. Službeni list SR Jugoslavije, br. 46
*** (1996) Zakon o preduzećima. Službeni list SR Jugoslavije, br. 29
Bandin, J. (1983) Uticaj metoda obračunavanja po standardnim varijabilnim troškovima na efikasnost poslovnog odlučivanja. Subotica: Ekonomski fakultet
Stevanović, N.Đ. (1993) Obračun troškova. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.