Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 85  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 94, br. 4, str. 1094-1129
Krivičnopravni instrumenti zaštite životne sredine - norma i praksa Crne Gore
Univerzitet Donja Gorica, Fakultet pravnih nauka, Podgorica, Crna Gora

e-adresajelena.djurisic2@udg.edu.me
Sažetak
Crna Gora je ustavno deklarisana kao ekološka država i njeno trajno opredjeljenje jeste održivi razvoj uz očuvanje zdrave životne sredine, biodiverziteta, očuvanje i unapređenje kvaliteta vode, mora, vazduha, zemljišta, prostora i ostalih prirodnih resursa za generacije koje dolaze. U novije vrijeme oblast vezana za životnu sredinu i njenu zaštitu reguliše se nizom posebnih zakona dok, u skladu sa principom da krivično pravo predstavlja ultima ratio u zaštiti određenih društvenih vrijednosti, i njegovim fragmentarnim karakterom, krivičnopravna reakcija u pogledu zaštite životne sredine predstavlja posljednje sredstvo u liniji njene odbrane. U tom smislu u radu se posebna pažnja posvećuje razmatranju pitanja krivičnopravne zaštite životne sredine shodno rješenjima zastupljenim krivičnim zakonodavstvom Crne Gore. Krivičnim djelima koja pripadaju navedenoj glavi krivičnopravna zaštita pruža se životnoj sredini odnosno pravu čovjeka na očuvanu životnu sredinu. U tom smislu, kroz odredbe opšteg i posebnog dijela Krivičnog zakonika Crne Gore, izvršena je stručno-kritička analiza određenih krivičnih djela koja pripadaju Glavi krivičnih djela protiv životne sredine i uređenja prostora. U radu su tretirana i kritički razmatrana i druga važna pitanja u pogledu zaštite i očuvanja životne sredine, kao i značaj koji krivičnopravni instrumenti zaštite imaju na tom planu. Na samom kraju konstatuje se da, iako je Crna Gora još 2010. godine u najvećoj mjeri usaglasila svoje nacionalno krivično zakonodavstvo u ovoj oblasti sa evropskim i međunarodnim standardima i praksom, određeni problemi na polju praktične primjene i dalje postoje, a očekivani rezultati izostaju.
Reference
*** (2009-2020) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni list Crne Gore, br. 57/09, 49/10, 47/14, 02/15, 35/15, 58/15, 28/18. i 116/2020
*** (2003-2020) Krivični zakonik Crne Gore. Službeni list RCG, 70/03, 13/04, 47/06. i Službeni list CG, br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18. i 03/20
*** (2008-2016) Zakon o životnoj sredini. Službeni list CG, br. 48/08. i 52/16
*** (2011-2014) Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini. Službeni list CG, br. 28/11. i 1/14
*** Public Health. dostupno na: https://www.hdgo.hr/default.aspx?sifrastranica=682
*** Javna politika - životna sredina i klimatske promjene. dostupno na: https://javnepoliti ke.me /politika/zivotna-sredina-i-klimatske-promjene
*** Javno zdravlje. dostupno na: http://misijazdravlje.org/javno-zdravlje-2
*** MONSTAT. dostupno na: Monstat, životna sredina.pdf
*** Evropska komisija pooštrila granice dozvoljenog zagađivanja. https://www.vijesti.me/svijet/evropa/627964/evropska-komisija-poostrila-granice-dozvoljenog-zagadjivanja
*** (2007-2012) Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela. Službeni list RCG, br. 2/07. i 30/12
Ćorović, E. (2014) Krivična dela protiv životne sredine - usaglašavanje sa pravom EU. u: Bejatović Stanko [ur.] Optuženja i drugi krivičnopravni instrumenti državne reakcije na kriminalitet, LIV Savetovanje Srpskog udruženja za krivično pravnu teoriju i praksu, Zlatibor - Beograd, 591-608
Dimitrijević, V., Paunović, M. (1996) Ljudska prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Drenovak-Ivanović, M., Đorđević, S., Važić, S. (2015) Pravni instrumenti ekološke zaštite - građanskopravna i krivičnopravna zaštita. Beograd: OEBS / Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, https://www.osce.org/sr/serbia/148291
Đajić, S. (2013) Međunarodni sporovi o zaštiti životne sredine - normativni i procesni problem. Pravni život, 12/2013, 141-158
Etinski, R.M., Stanivuković, M.D., Đajić, S.V., Đundić, P.M., Tubić, B.N. (2017) Savremeni trendovi međunarodnopravne zaštite životne sredine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 2, str. 265-295
Mrvić-Petrović, N., Petrović, Z. (2012) Odgovornost države za ekološke štete. u: Ekologija i pravo, Belgrade
Stojanović, Z. (2010) Komentar Krivičnog zakonika. Podgorica
Stojanović, Z. (2008) Krivično pravo. Podgorica
Stojanović, Z., Shine, R. (2007) Komentar Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela. Podgorica
Škulić, M. (2022) Krivičnopravni instrumenti efikasnosti državne reakcije na kriminalitet - norma i praksa. u: Trinaesta Međunarodna naučno-stručna konferencija, Doboj
Tubić, B.N., Radojčić, S.N. (2021) Aktuelna pitanja i tendencije razvoja zaštite životne sredine u pravu Evropske unije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 55, br. 1, str. 185-204
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gakv94-41381
primljen: 10.10.2022.
prihvaćen: 30.11.2022.
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2023.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka