Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 6 od 85  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 93, br. 4, str. 1145-1174
Sloboda izražavanja advokata kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava
Advokatska komora Vojvodine, Novi Sad

e-adresad.dukic@dn-lawfirm.com
Sažetak
Sloboda izražavanja predstavlja jednu važnu slobodu koja je imala veliki uticaj na razvoj čovečanstva, a zaštita ove slobode predviđena je brojnim domaćim i međunarodnim aktima. U ovom radu je analiziran način na koji se štiti sloboda izražavanja jedne posebne grupe lica - advokata kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava. Stav je autora da advokati zbog značaja koji imaju u društvu moraju uživati veću slobodu izražavanja, nego druge grupe ljudi, te da ograničenju ove slobode treba pristupati restriktivno. U tom smislu, u radu je prvo analizirana uloga i funkcija koju advokati vrše u nekom društvu. Zatim je analiziran način na koji se sloboda izražavanja štiti Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Na kraju, poseban akcenat je stavljen na mogućnost ograničenja ove slobode i analizom stavova koje je sa tim u vezi zauzeo Evropski sud za ljudska prava.
Reference
*** (1990) IBA standards for the independence of the legal profession. London: International Bar Association
*** (2012) Kodeks profesionalne etike advokata. Službeni glasnik RS, br. 27; t. 1.1
*** (1950) European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14. Rome: Council of Europe
*** (1981) African (Banjul) Charter on Human and Peoples' Rights (the 'Charter'). Organization of African Unity (OAU), OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58
*** (2011/2012) Zakon o advokaturi. Službeni glasnik RS, br. 31. i 24. - odluka US
*** (2011-2020) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 49/2013. - odluka US, 74/2013. - odluka US, 55/2014, 87/2018. i 18/2020
*** (2011-2019) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014. i 35/2019
*** (2000) Freedom of exercise of the profession of lawyer: Recommendation. Strasbourg: Committee of Ministers of the Council of Europe, 21
Bychawska-Siniarska, D. (2017) Protecting the right to freedom of expression under the European Convention on Human Rights. Counsel of Europe
Carver, R. (2015) Training manual on international and comparative media and freedom of expression law. London: Media Legal Defence Initiative, December; glava II
CCBE (2006) Charter of core principles of the European legal profession. Brussels
CCBE (2015) European lawyers day handbook: Freedom of speech. dostupno na: https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EUROPEAN_LAWYERS_DAY/2015/EN_ELD_2015_Handbook.pdf
CCBE (2017) Contribution on the proposed European Convention on the profession of lawyer. dostupno na: https://rm.coe.int/ccbe-contribution-european-conventionprofession-lawyer-20170915-eng/168078f2f6
International Commission of Jurists (1987) The act of Athens, 1955: Economic and social Councel: Special rapporteur Singhvi: Draft Universal Declaration on the Independence of Justice
International Commission of Jurists (2008) Declaration on upholding the rule of law and the role of judges and lawyers in times of crisis
Letsas, G. (2010) Strasbourg's Interpretive ethic: Lessons for the International lawyer. European Journal of International Law, 21(3): 509-541
Organization of American States (OAS) (1969) American Convention on Human Rights. u: InterAmerican Specialized Conference on Human Rights, San José, Costa Rica
Popović, J. (2014) Definicija, značaj, razvoj, mesto i uloga advokature u društvu i državi, a posebno u kulturi odnosno arhivskoj delatnosti. Atlanta, 24(2): 79-89
The Aire Centre Civil Right Defenders (2017) Sloboda izražavanja i njen odnos sa pravom na poštovanje privatnog života i pravom na pravično suđenje
UN (1990) Principles on the role of lawyers. Havana
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/gakv93-28645
primljen: 30.09.2020.
revidiran: 17.12.2020.
prihvaćen: 26.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 01.01.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka