Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 85  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 3, str. 999-1022
Izricanje i izvršenje kazne zatvora koja se izvršava u prostorijama u kojima osuđeni stanuje - tzv. kućni zatvor
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaD.Drakic@pf.uns.ac.rs, I.Milic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Rad je nastao kao rezultat rada na Projektu "Pravna tradicija i novi pravni izazovi", čiji nosilac je Pravni fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu.

Sažetak
Pravilo da osuđena lica izdržavaju kaznu zatvora isključivo u kaznenim zavodima u Republici Srbiji odavno ne važi. Kazna zatvora može da se izvršava i u prostorijama u kojima osuđeni stanuje. Takvo rešenje se uvodi Zakonom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 2009. godine. Krivični zakonik ne predviđa posebnu kaznu - kaznu kućnog zatvora, već se učiniocu krivičnog dela izriče kazna zatvora koja se izvršava u prostorijama u kojima stanuje. Sud je u krivičnom postupku u obavezi da krivičnu sankciju individualizuje, na način što ceni objektivne i subjektivne okolnost - okolnosti koje se odnose na učinjeno krivično delo i na njegovog učinioca. Postoje i takvi učinioci krivičnog dela kojima je potrebno izreći kaznu zatvora, ali ih ne treba slati na izdržavanje kazne u kazneni zavod. Kaznu zatvora mogu da izdržavaju i u prostorijama u kojima stanuju (koja može biti sa ili bez elektronskog nadzora). Iako je u pravnosnažnoj presudi optuženom izrečena kazna zatvora koja će se izvršavati u kaznenom zavodu - to i dalje ne znači da će osuđenik biti upućen na izdržavanje kazne u njemu. Izmene i dopune Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ostavljaju još jednu "priliku" osuđeniku da kaznu zatvora, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, izdržava u prostorijama u kojima stanuje. To je samo mogućnost za osuđenika o kojoj odlučuje sudija za izvršenje krivičnih sankcija. Ukoliko je određeno da osuđenik izdržava kaznu zatvora u prostorijama u kojima stanuje, sledeći korak koji sledi je izvršenje kazne. Nisu sva osuđena lica koja kaznu zatvora izdržavaju na ovakav način u istom pravnom položaju, jer i u postupku izvršenja postoji individualizacija. Ona se ogleda pre svega u tome koliko će vremena osuđenik moći da provodi van prostorija u kojima stanuje. U fokusu pažnje autora jeste, upravo, kazna zatvora koja se izvršava u prostorijama u kojima osuđeni stanuje (tzv. kućni zatvor). Autori se bave materijalnim i izvršnim aspektima. U radu će se, između ostalog, posvetiti pažnja uslovima za izricanje, modelima izvršenja i položaju osuđenika za vreme izdržavanja kazne.
Reference
*** (2019) Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Službeni glasnik RS, br. 35
*** (2014/2018) Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera. Službeni glasnik RS, br. 55 i 87
*** (2014) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik RS, br. 55
*** (2014/2019) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik RS, br. 55, 35
*** (2005) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik RS, br. 85
*** (2018) Zakon o izmenama i dopunama zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera. Službeni glasnik RS, br. 87
*** (2009) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72
*** (2011) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik RS, br. 31
*** (2019) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik RS, br. 35
*** (2013) Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima. Službeni glasnik RS, Br. 32
*** (2011-2019) Zakonik o krivičnom postupku RS. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019
*** (2015) Pravilnik o načinu izvršenja vanzavodskih sankcija i mera i organizaciji i radu Poverenika. Službeni glasnik RS, 30
*** (2016) Odgovori na pitanja nižestepenih sudova dati od strane sudija Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu na sednici održanoj dana 30. oktobra 2014. godine. Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 8, Intermex, Beograd, http://www.propisionline.com/Practice, 4. 6. 2020
*** Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. https://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php%20, 19. 5. 2020
*** (2017) Usaglašeni stav povodom spornih pitanja, utvrđen na zajedničkoj sednici Apelacionih sudova i Vrhovnog suda, održanoj 25.03.2016, Petrovaradin. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1, Intermex, Beograd, http://www.propisionline.com/Practice, 4. 6. 2020
Ćorović, E. (2020) Povrat u Krivičnom zakoniku Srbije - kritički osvrt na njegovo normativno uređenje. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 1-2
Ćorović, E., Milić, I. (2017) 'Kućni zatvor' u kaznenom zakonodavstvu Republike Srbije - de lege lata i de lege ferenda. u: Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem - Policija i pravosudni organi kao garanti slobode i bezbednosti u pravnoj državi, Tematski zbornik radova, Tara, Tom 1
Drakić, D., Milić, I. (2019) Osnovi krivičnog izvršnog prava. Novi Sad
Grujić, Z. (2015) Elektronski nadzor u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije i usklađenost sa aktima Saveta Evrope. u: Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa 'Odnos prava u regionu i prava Evropske Unije', Istočno Sarajevo
Grujić, Z. (2015) Primena elektronskog nadzora u izvršenju alternativnih krivičnih sankcija i mera. u: Zbornik radova međunarodne naučne konferencije 'Pravni sistem i zaštita od diskriminacije', Pravni fakultet u Prištini, Kosovska Mitrovica, 23. jun
Ivan, M. (2020) Povrat u krivičnom pravu Srbije. u: LX Savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu - Oštećeno lice i krivičnopravni instrumenti zaštite - međunarodni pravni standardi, norma i praksa, Zlatibor
Malinin, V.B., Smirnov, L.B. (2009) Ugolovno-ispolnitel'noe pravo. Moskva
Milić, I.D. (2019) Individualizacija kazne zatvora na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija iz 2019. godine. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, vol. 53, br. 4, str. 1271-1285
Milić, I.D. (2020) Novine u Opštem delu Krivičnog zakonika. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, vol. 54, br. 1, str. 367-381
Voronin, V.N. (2016) Kriterii individualizacii nakazaniâ pri recidive prestuplenij. Aktual'nye problemy rossijskogo prava, № 8 (69)
Voronin, V.N. (2017) Individualizaciâ nakazaniâ. Moskva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-29378
primljen: 14.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 12.03.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka