Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 5 od 139  
Back povratak na rezultate
Obrazovne implikacije "šest šešira za razmišljanje"
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresamaja.bosanac@ff.uns.ac.rs, grandic@neobee.net
Projekat:
Pedagoški pluralizam kao osnova strategije obrazovanja (MPNTR - 179036)

Ključne reči: kreativnost; preduzetništvo; "šest šešira za razmišljanje"
Sažetak
Savremeno obrazovanje sve češće se dovodi u vezu sa tržišnim principima. Zagovornici ovog pristupa ističu neophodnost razvoja preduzetničkog načina razmišljanja, dok kritičari ističu da se na taj način zanemaruje humanistička dimenzija obrazovanja. Kao cilj rada postavlja se predstavljanje modela učenja "šest šešira za razmišljanje" kao načina za podsticanje razvoja kreativnog mišljenja. Iako je njegova primarna upotreba u okviru sektora neformalnog obrazovanja (kreativni treninzi i interaktivne radionice), ovaj model učenja svoju primenu ima i u okviru akademske zajednice. U okviru formalnog obrazovanja autori zagovaraju mogućnosti široke primene ovog modela, tehnike ili igre uloga, kako ga nazivaju različiti autori što ukazuje u isto vreme i na pluralizam pristupa. Takođe, analizom proučene literature utvrđena je primena modela na različitim nivoima obrazovanja. U zaključku rada ističe se da, iako nije konvencionalan i opšteprihvaćen, model "šest šešira za razmišljanje" može da bude dobar način za podsticanje kreativnog i preduzetničkog mišljenja. Primena ovog modela preporučuje se nastavnicima koji tradicionalni pristup nastavi smatraju rigidnim i krutim te su spremni za promene koje podrazumevaju aktivniju ulogu učenika/studenata.
Reference
Aithal, P.S., Kumar, P.M. (2016) Using six thinking hats as a tool for lateral thinking in organizational problem solving. International Journal of Engineering Research and Modern Education (IJERME), 1(2): 225-234
Aithal, P.S., Kumar, P.M., Shailashree, V. (2016) Factors & elemental analysis of Six Thinking Hats technique using ABCD framework. International Journal of Advanced Trends in Engineering and Technology (IJATET), 1: 2456-4664
Carl, W.J. (1996) Six Thinking Hats: Argumentativeness and response to thinking model. Retrieved April 27, 2020 from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED399576.pdf
Čekić-Marković, J. (2015) Preduzetničko obrazovanje, komparativni pregled obrazovnih politika, modela i prakse. Beograd: Vlada Republike Srbije - Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Đorđević, M.Z. (2019) Uloga nastavnika u podsticanju prosocijalnog ponašanja učenika. Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice, br. 21, str. 27-44
Gregory, S., Masters, Y. (2012) Real thinking with virtual hats: A roleplaying activity for pre-service teachers in Second Life. Australasian Journal of Educational Technology, 28(3), 420-440, retrieved April 29, 2020 from http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet28/gregory.html
Ibraković, V. (2009) Kreativnost u nastavi bilinogojstva. u: Munk K. [ur.] Poticanje stvaralaštva u odgoju i obrazovanje. Knjiga radova -Priručnik za sadašnje i buduće učiteljice i učitelje, Zagreb: Profil International, rad štampan u celini, 307-321
Karadag, M., Saritas, S., Erginer, E. (2009) Using the 'Six thinking hats' model of learning in a surgical nursing class: Sharing the experience and student opinions. AJAN, 26(3), 59-70
Kenny, L.J. (2003) Using Edward de Bono's six hats game to aid critical thinking and reflection in palliative care. International Journal of Palliative Nursing, 9(3): 105-112
Kivunja, C. (2015) Using De Bono's six thinking hats model to teach critical thinking and problem solving skills essential for success in the 21st century economy. Creative Education, 6: 380-391
Paterson, A. (2006) Dr Edward de Bono's Six Thinking Hats and numeracy. Australian Primary Mathematics Classroom, 11(3): 11-15
Perić, M., Dejanović, A.M. (2016) Kako doći do novih poslovnih ideja. Beograd: Visoka škola modernog biznisa
Zacłona, Z. (2009) Kreativni pristup u nastavi budućih učitelja i odgojitelja. u: Munk K. [ur.] Poticanje stvaralaštva u odgoju i obrazovanju. Knjiga radova - Priručnik za sadašnje i buduće učiteljice i učitelje, Zagreb: Profil International, rad štampan u celini, 61-68
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ZRPFU2022011B
primljen: 14.05.2020.
prihvaćen: 22.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 26.02.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nau pub Drž univ u Novom Pazaru. Ser B: Druš & human nauke (2018)
Biopreduzetničke inovacije kao osnova za pokretanje novih poslovnih poduhvata
Đorđević Nataša, i dr.