Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 8 od 139  
Back povratak na rezultate
Uticaj projektne nastave na kreativnost i postignuća učenika u savladavanju društvenih sadržaja u predmetu Priroda i društvo
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

e-adresaaleksjankovic@gmail.com
Sažetak
Kreativnost predstavlja tačku u kojoj se sažimaju, prelamaju i oslikavaju sve protivurečnosti savremenog društvenog razvoja. Zato se postavlja pitanje: ,,Da li je škola mesto koje (ne) podstiče kreativnost? Kreativnost kao psihološki, socijalni i pedagoški fenomen ima izrazito pozitivan uticaj na celokupni razvoj deteta ili, kada je reč o školi, učenika. Projektna nastavna metoda poziva školu da bude otvorena i da se u većoj meri poveže sa sredinom koja je okružuje, kako bi se kod učenika unapredila samostalnost i kreativnost, samoinicijativa, odgovornost, kooperativnost, sposobnost primene informaciono komunikacionih tehnologija kao i digitalna nastavna sredstva kao izvori znanja. U ovom članku dat je prikaz projektne metode kao činoca podsticanja kreativnosti učenika u nastavi predmeta Priroda i društvo, predviđenom za III razred osnovne škole. Pregledom relevantne literature, a onda i eksperimentalnim istraživanjem na priručnom uzorku učenika utvrdili smo prihvatljive mogućnosti i neke efekte primene ove metode. Istovremeno, otvorili smo i brojna pitanja kojima bi se kasnije trebalo posvetiti u cilju još većeg podsticanja razvoja kreativnosti posredstvom nastave.
Za ovaj članak postoji povezani rad (ispravka, opoziv ili komentar) koji je dostupan ovde.
Reference
Đorđević, T. (2013) Kreativnost kao profesionalna kompetencija visokoškolskih nastavnika. Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Master rad
Gavrić, Z.B. (2018) Projektna nastava: Priručnik za učitelje. Klett
Gibson, H. (2005) What creativity Isn't: The presumptions of instrumental and individual justifications for creativity in education. British Journal of Educational Studies, 53(2), 148-167
Guilford, J.P. (1971) The nature of human intelligence. McGraw-Hill
Janković, A. (2019) Multimedijalna sredstva kao faktor postignuća učenika u nastavi prirode i društva. Pedagoški fakultet
Jukić, S.A. (2005) Didaktičko-metodički fragmenti - izabrani radovi. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Kvaščev, R. (1981) Psihologija stvaralaštva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kvaščev, R. (1971) Razvijanje stvaralačkih sposobnosti kod učenika - priručnik za nastavnike. Zavod za izdavanje udžbenika
Maksić, S. (2006) Podsticanje kreativnosti u školi. Institut za pedagoška istraživanja
Mihajlović, L.M., Mihajlović, M.Lj., Mihajlović, N.K. (2014) Holistički pristup vaspitno-obrazovnom procesu - kontradiktornost sa opštom postavkom života. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, vol. 3, br. 6, str. 37-47
Pavlović, J., Maksić, S. (2014) Implicitne teorije kreativnosti nastavnika osnovne škole - studija slučaja. Psihologija, vol. 47, br. 4, str. 465-483
Prtljaga, S. (2017) Projekt metoda kao faktor podsticanja kreativnosti učenika. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, Doktorska disertacija
Šefer, J. (2012) Stvaralačko ponašanje. u: Stvaralaštvo, inicijativa i sradnja - deo 1 - novi pristup obrazovanju, Institut za pedagoška istraživanja, 11-42
Šefer, J. (2015) Motivisanost nastavnika osnovne škole za promene u nastavi. Nastava i vaspitanje, vol. 64, br. 2, str. 285-299
Šefer, J.P. (1998) Vođe u kreativnim aktivnostima saradničkih grupa učenika. Psihologija, vol. 31, br. 4, str. 449-462
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sinteze9-25402
primljen: 14.04.2020.
prihvaćen: 01.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0