Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 6 od 584  
Back povratak na rezultate
Medicinski podmladak
2019, vol. 70, br. 1, str. 43-47
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 24/05/2019
doi: 10.5937/mp70-17905
Creative Commons License 4.0
Analiza etioloških faktora i kliničkih parametara kod dece sa akutnom urtikarijom lečene na Klinici za dečije interne bolesti Kliničkog centra u Nišu
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet + Klinički centar Niš, Klinika za dečje interne bolesti

e-adresa: jelenaaleksic29593@gmail.com

Sažetak

Uvod: Urtikarija je polietiološko oboljenje koje je praćeno razvojem kožnih manifestacija (urtika i/ili angioedema) i često je u dečjem uzrastu. Na osnovu dužine trajanja, urtikarije se dele na akutne i hronične, a na osnovu uzročnika mogu biti spontane i indukovane. Etiološki faktori koji prethode akutnim urtikarijama mogu biti infekcije, medikamenti, kao i određena hrana. Cilj: Cilj rada je analiza etioloških faktora i kliničkih manifestacija akutnih urtikarija u dečjem uzrastu. Materijal i metode: Urađena je retrospektivna analiza medicinske dokumentacije kojom je obuhvaćeno 65 pacijenata sa akutnom urtikarijom lečenih na Klinici za dečje interne bolesti Kliničkog centra u Nišu, u periodu od januara 2015. do decembra 2016. godine. Rezultati: Kod svih ispitanika, bez obzira na uzrast, u najvećem procentu, kao etiološki faktor urtikarije, utvrđena je infekcija (42,7%), pri čemu su kod određenog broja ispitanika (13,4%) sa infekcijom istovremeno bili primenjeni i medikamenti. U uzrasnoj grupi ispitanika do treće godine života utvrđeno je da je hrana (23,5%) najčešći potencijalni uzrok urtikarije, dok je kod starije dece to bila primena lekova tokom infekcija. Od ukupno 65 pacijenata, kliničku sliku urtikarije imalo je 63,1%, angioedem 20%, a urtikariju udruženu sa angioedemom 16,9% ispitanika. Analizom laboratorijskih parametara ispitanika evidentirana je visoka učestalost neutrofilije (40,6%) i povišenih vrednosti C-reaktivnog proteina(32,5%). Zaključak: Najčešći uzročni faktori koji prethode akutnoj urtikariji u dečjem uzrastu su infekcije gornjih disajnih puteva. U grupi dece preko treće godine života najčešći uzročnici su lekovi, dok je kod dece do treće godine života to najčešće hrana. Neutrofilija i povećan C-reaktivni protein (CRP) kod ispitanika prateći su laboratorijski parametri infekcije.

Ključne reči

akutna urtikarija; deca; etiološki faktori; infekcija

Reference

Bilbao, A., Garcia, J.M., Pocheville, I., Gutierrez, C., Corral, J.M., Samper, A., Rubio, G., Benito, J., Villas, P., Fernandez, D., Pijoan, J.I. (1999) Roundtable: Urticaria in relation to infection. Allergol Immunopathol, 27: 73-85
Godse, K., Nadkarni, N., Patil, S., Tahiliani, H., Gautam, M. (2014) Management of urticaria in children. Indian Journal of Paediatric Dermatology, 15(3): 105-105
Huang, S.W. (2009) Acute Urticaria in Children. Pediatrics & Neonatology, 50(3): 85-87
Kanani, A., Schellenberg, R., Warrington, R. (2011) Urticaria and angioedema. Allergy, Asthma & Clinical Immunology, 7(Suppl 1): S9
Liu, T.H., Lin, Y.R., Yang, K.C., Chou, C.C., Chang, Y.J., Wu, H.P. (2008) First attack of acute urticaria in pediatric emergency room. Pediatrics & Neonatology, 49(3): 58-64
Mortureux, P., Léauté-Labrèze, C., Legrain-Lifermann, V., Lamireau, T., Sarlangue, J., Taïeb, A. (1998) Acute urticaria in infancy and early childhood: A prospective study. Archives of Dermatology, 134(3): 319-23
Sánchez-Borges, M., Capriles-Hulett, A., Caballero-Fonseca, F. (2015) Demographic and clinical profiles in patients with acute urticaria. Allergologia et Immunopathologia, 43(4): 409-415
Shin, M., Lee, S. (2017) Prevalence and Causes of Childhood Urticaria. Allergy, Asthma & Immunology Research, 9(3):189-90
Wedi, B., Raap, U., Wieczorek, D., Kapp, A. (2009) Urticaria and infections. Allergy, Asthma & Clinical Immunology, 5(1): 10-10
Zuberbier, T., Aberer, W., Asero, R., Bindslev-Jensen, C., Brzoza, Z., Canonica, G.W., Church, M.K., Ensina, L.F., Giménez-Arnau, A., Godse, K., Gonçalo, M., Grattan, C., Hebert, J., Hide, M., Kaplan, A., Kapp, A., Abdul, L.A.H., Mathelier-Fusade, P.H., Metz, M. (2014) The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria: The 2013 revision and update. Allergy, 69(7): 868-887