Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 566  
Back povratak na rezultate
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
2019, vol. 147, br. 3-4, str. 223-225
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
doi:10.2298/SARH180611054D


Izolovana dislokacija pisiformne kosti kod dečaka uzrasta 10 godina
aUniversity Children's Hospital, Belgrade + University of Belgrade, Faculty of Medicine, Belgrade
bNiš Clinical Center, Pediatric Surgery and Orthopedics Clinic, Niš
cUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Univerzitetska dečija klinika

e-adresa: sinisaducic@gmail.com

Sažetak

Uvod Izolovana dislokacija pisiformne kosti je izuzetno retka imajući u vidu robusnost ligamentarnog aparata koji je stabilizuje u ručju. Obično je ovaj tip povrede rezultat direktne traume na ulnarnu i volarnu stranu ručja. Prikaz bolesnika Predstavljamo izolovanu dislokaciju pisiformne kosti, bez povreda ostalih kostiju ručja, koja je uspešno lečena zatvorenom repozicijom. Dijagnoza je potvrđena kliničkim pregledom, radiografijom i nalazom kompjuterizovane tomografije ručja. Elongacija i parcijalna ruptura pisometakarpalnog ligamenta su utvrđene pomoću magnetne rezonance. Zaključak Prelom i dislokacija pisiformne kosti je izuzetno retka povreda kod dece, koja se lako može prevideti ili dijagnostički loše protumačiti. Zatvorenu repoziciju sa gipsanom imobilizacijom treba uvek smatrati metodom izbora u lečenju ovog tipa povreda kod dece, imajući u vidu da konzervativni tretman daje odlične rezultate.

Ključne reči

dislokacija; pisiformna kost; deca

Reference

Ashkan, K., O’connor, D., Lambert, S. (1998) Dislocation of the Pisiform in a 9-Year-Old Child. Journal of Hand Surgery, 23(2): 269-270
Hurni, Y., Fusetti, C., de Rosa, V. (2015) Fracture dislocation of the pisiform bone in children. Journal of Pediatric Orthopaedics B, 24(6): 556-560
Kwon, O.S., Choi, S.P., Won, H.Y. (2007) Acute Isolated Pisiform Dislocation - A Case Report -. Journal of the Korean Orthopaedic Association, 42(5): 688-91
Mancini, F., de Maio, F., Ippolito, E. (2005) Pisiform bone fracture–dislocation and distal radius physeal fracture in two children. Journal of Pediatric Orthopaedics B, 14(4): 303-306
Minami, M., Yamazaki, J., Ishii, S. (1984) Isolated dislocation of the pisiform: A case report and review of the literature. Journal of Hand Surgery, 9(1): 125-127
Pevny, T., Rayan, G.M., Egle, D. (1995) Ligamentous and tendinous support of the pisiform, anatomic and biomechanical study. Journal of Hand Surgery, 20(2): 299-304
Sharara, K. H., Farrar, M. (1993) Isolated Dislocation of the Pisiform Bone. Journal of Hand Surgery, 18(2): 195-196
Sharma, S., Massraf, A. (2005) Ulnar nerve compression as a consequence of isolated pisiform dislocation. Injury Extra, 36(4): 79-81