Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta političkih nauka
2011, vol. 5, br. 6, str. 465-480
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 30/05/2012
Deontološke himere savremenog socijalnog rada
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresa: milan.petrickovic@fpn.bg.ac.rs

Sažetak

Simplifikovani pristupi krajnje složenom fenomenu čovekove moralnosti, i danas, posle više od jednog veka u razvoju nauke socijalnog rada, primarno uslovljeni još uvek nerazvijenom etikom-filozofijom morala, u teoriji i metodologiji socijalnog rada uzrokuju brojne saznajne nedoumice, neproverene misaone postavke i uprošćene laičke interpretacije. Tipičan primer iznete teze je etička sfera deontologije (filozofske grane koja se odnosi na obaveze i dužnosti), inače u oblasti socijalnog rada, vulgarno minimizirane i suženo svedene na etičke kodekse - propisane norme i uputstva za profesionalno ponašanje socijalnih radnika u njihovom stručnom radu. Jedino valjan put za prevazilaženje ovih deontoloških himera je svakako sistematično razvijanje filozofije morala u okviru nauke socijalnog rada na bogatom izvorištu etike, kao bitnog segmenta istorije filozofije, koja bi u formi konzistentne celine morala dati valjane odgovore na saznajne dileme oko izvora morala, načina uspostavljanja morala, delatnih oblika morala imoralnih principa i svrha, imanentnih univerzalnoj prirodi ove autentične humanističke delatnosti.

Ključne reči

Reference

*** (2005) Etički kodeks Nacionalnog udruženja socijalnih radnika. Socijalna misao, oktobar-decembar, br. 4
*** (1996) Code of ethics. The National Association of Social Workers, NASW Delegate Assembly, VApproved by the 1996
Ferdinand, J., Pearson, G., Rowe, M., Worhington, F. (2007) A different Kind of ethics. Ethnography, vol. 8
Granter, E. (2009) Critical Social Theory and the End of Work. Ashgate: Surrey
Harrington, D., Dolgof, R. (2008) Hierarchies of ethical principles for ethical decision making in social work. Ethics and Social Welfare, vol. 2
Hugman, R. (2005) New approaches in ethics for the caring professions. Basingstoke: Palgrave Macmillan
Mertens, D.M., Ginsberg, P.E. (2009) The handbook of Social Research Ethics. London: Sage
Petričković, M. (2010) Bivstvujuća askeza socijalnog rada u učenju Eriha Froma. Socijalna misao, vol. 17, br. 1, str. 19-38
Petričković, M. (2008) Bukvar etičkih pojmova - futurističko pitanje savremene nauke socijalnog rada. Socijalna misao, vol. 15, br. 2, str. 61-84
Petričković, M. (2009) Nauka socijalnog rada u apsurdu vanaksiološkog vrednovanja. Socijalna misao, vol. 16, br. 4, str. 9-30
Petričković, M. (2006) Reagovanja nužnost teorijsko-filozofskog utemeljenja etike socijalnog rada naspram eristike besplodnih deontoloških sadržaja. Socijalna misao, vol. 13, br. 1, str. 145-159
Petričković, M. (2007) Snobizam savremenog socijalnog rada. Socijalna misao, vol. 14, br. 1, str. 67-85
Petričković, M. (2008) Socijalna politika Srbije kao žrtva nemoćne vlade i moćnih nevladinih organizacija. Srpska slobodarska misao - časopis za filozofiju, društvene nauke i političku kritiku, Beograd, god. IX
Petričković, M. (2011) Etika, epistemološki zameci filozofije morala. Socijalna misao
Seligson, A.L., Choi, L. (2006) Critical elements of an organizational ethical culture. Washington, DC: Ethics Resource Centre