Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 24  
Back povratak na rezultate
Pravo - teorija i praksa
2011, vol. 28, br. 7-9, str. 82-96
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 08/11/2011
Kapara, odustanica i kaucija kao instituti ugovornog prava
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

Sažetak

Kapara ima veoma široku primenu u praksi ukoliko se radi o dvostranim obligacionim ugovorima. Ona je stvarno, realno obezbeđenje. Kapara svoju funkciju obezbeđenja obligacije ostvaruje u smislu psihološkog pritiska na dužnika da izvrši svoju obavezu. Sudbina kapare zavisi od sudbine glavnog ugovora. Stranka koja daje kaparu dužna je da kaparu preda drugoj strani prilikom zaključenja ugovora. Odustanica se plaća tek ako dođe do korišćenja prava na odustanak od ugovora. Ugovorna kazna služi kao naknada štete koju je poverilac pretrpeo usled povrede ugovora, pa pored preventivnog ima i represivno dejstvo.

Ključne reči

Reference

*** (2006-2009) Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. Beograd
Baabić, I. (2008) Ugovori građanskog prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Blagojević, B.T., Krulj, V., ur. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija
Ćosić, R., Krsmanović, T., ur. (2003) Zakon o obligacionim odnosima sa aktuelnom sudskom praksom i registrom pojmova. Beograd: Poslovni biro
Kapor, V., Carić, S.V. (2007) Ugovori robnog prometa. Novi Sad: Privredna akademija
Milić, D. (2000) Kapara kao sredstvo obezbedjenja i ispunjenja ugovora. Bilten VSS, (2): 277-284
Perović, S.K., Stojanović, D.D., ur. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Gornji Milanovac: Kulturni centar
Radovanov, A. (2009) Obligaciono pravo - opšti deo. Novi Sad
Radovanov, A. (1996) Načelni stavovi i zaključci Saveznog suda, vrhovnih sudova i Vrhovnog vojnog suda. Novi Sad
Vuković, M. (1964) Obvezno pravo. Zagreb, Knjiga II