Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 24  
Back povratak na rezultate
Rudarski radovi, Bor
2011, br. 4, str. 9-28
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 28/02/2012
Kvalitet glina u ležištu Dušanovac (kod Negotina)
Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor

Projekat

Istraživanje i praćenje promena naponsko deformacionog stanja u stenskom masivu "in-sity" oko podzemnih prostorija sa izradom modela sa posebnim osvrtom na tunel Kriveljske reke i Jame Bor (MPNTR - 33021)

Sažetak

Ležište glina [3,5] Dušanovac, nalazi se u severoistočnom delu Republike Srbije, u ataru sela Dušanovac, oko 9 km severozapadno od Negotina. Osnovni cilj dvogodišnjeg geološkog istraživanja bio je da se pojave glina na području 'Dušanovac' kod Negotina istraživanjem dovedu do faze okonturivanja ležišta, kojim će se dobiti svi podaci za overu rezervi glina kao mineralne sirovine. Geološkim istraživanjima vršenim u periodu 2008/10 godine [3,5], definisane su geološke karakteristike ležišta, kvalitet glina [4,3,6,7], ocena potencijalnosti istražnog prostora [3], kao i proračun geoloških rezervi ležišta mineralne sirovine [3]. U navedenom periodu urađena su 4 istražna raskopa i izbušeno je 12 istražnih geoloških bušotina. Geološkim plitkim vertikalnim bušotinama izbušeno je ukupno 717,00 metara [3]. Ovaj rad prikazuje kvalitet glina u ležištu Dušanovac, rezultati tehnoloških ispitivanja i mogućnosti pripreme ove sirovine a što je značajno za samu mogućnost primene. Prema boji gline u ležištu Dušanovac su podeljene na četiri tipa: braon glina [3,4,6,7]; žuta glina (javlja u celom ležištu, leži ispod braon gline, prosečne debljine je oko 13,0 m., masna je, jako plastična i slabo peskovita); braon-siva glina i siva glina. Primena ovih glina [3,5] (žuta glina) pri rekultivaciji Flotacijskog jalovišta Veliki Krivelj [8] (a i drugih jalovišta nastalih radom RTB-a) doprinela bi konačnom rešenju eliminiacije ekološke katastrofe ovog jalovišta.

Ključne reči

Reference

*** Projekat 33021 Ministarstvo prosvete i nauke R. Srbije. 2010-2014 rukovodilac Ljubojev Milenko
Ilić, M. (1999) Istraživanje ležišta nemetala građevinskih materijala. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet
Janković, S., Vakanjac, B. (1969) Ležista nemetaličnih mineralnih sirovina. Beograd
Lapadatović, B., i dr. (2011) Elaborat o geološkim istraživanjima glina na području Dušanovac kod Negotina, u periodu 2008-2010. godine. Bor: IRM
Ljubojev, M., i dr. (2009) Elaborat o fizičko-mehaničkim i deformacionim ispitivanjima materijala sa lokaliteta Dušanovac kod Negotina. Bor: IRM
Maksimović, M., i dr. (2008) Projekat geoloških istraživanja pojave ciglarsko-opekarskih glina na području Dušanovac kod Negotina, u periodu 2008-2010 godine. Bor: IRM
Rakić, D., Čaki, L., Ćorić, S., Ljubojev, M. (2011) Rezidualni parametari čvrstoće smicanja visokoplastičnih glina i alevrita PK 'Tamnava-Zapadno polje'. Rudarski radovi, Bor, br. 1, str. 29-48
Sokolović, D., Erdeljan, D., Popović, P. (2010) Uslovi i način uzimanja uzoraka za tehnološku probu u toku detaljnih geoloških istražnih radova. Rudarski radovi, Bor, br. 1, str. 1-12
Urošević, D. (2009) Izveštaj o ispitivanjima granulometrijskog sastava glina ležišta Dušanovac. Bor: IRM Bor
Urošević, D. (2011) Izveštaj o ispitivanjima granulometrijskog sastava glina ležišta Dušanovac. Bor: IRM Bor