Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 24  
Back povratak na rezultate
Rudarski radovi, Bor
2011, br. 4, str. 81-92
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 28/02/2012
Primena softverskih paketa Whittle i Gemcom za proračun bilansnih rezervi rude bakra u ležištu južni revir Majdanpek
aInstitut za rudarstvo i metalurgiju, Bor
bUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru

Projekat

Usavršavanje tehnologija eksploatacije i prerade rude bakra sa monitoringom životne i radne sredine u RTB Bor grupa (MPNTR - 33038)

Sažetak

Primena softvera za proračun rezervi u savremenoj geološkoj i rudarskoj nauci i praksi omogućuje da se u kratkom vremenskom periodu sagleda veliki broj varijanti i iznađu najbolja rešenja. Dobijeni rezultati su zadovoljavajućeg kvaliteta i tačnosti, i u skladu sa svetskim standardima. U radu je prikazana primena softvera Whittle i Gemcom za (kod) obračuna bilansnih rezervi ležišta Južni revir Majdanpek.

Ključne reči

softverski paketi Whittle i Gemcom; ležište Južni revir Majdanpek; bilansne reserve

Reference

*** (2011) Studija izvodljivosti eksploatacije ležišta Južni revir u Rudniku bakra Majdanpek. Bor: IRM Bor, septembar
*** Gemcom user manuel. Vancouver: Gemcom Software International Inc
Kržanović, D., Žikić, M., Vaduvesković, Z. (2011) Inovirani blok model ležišta rude bakra Južni revir Majdanpek kao osnova za analizu optimalnog razvoja površinskog kopa primenom softverskih paketa Whittle i Gemcom. Rudarski radovi, Bor, br. 3, str. 61-76
Kržanović, D., Rajković, R., Marinković, V. (2009) Geološke karakteristike, modeliranje i tehničko rešenje otkopavanja tehnogenog ležišta bakra 'Depo šljake 1' u Boru. Rudarski radovi, Bor, br. 1, str. 7-16
Rajković, R., Kržanović, D., Marinković, V. (2009) Geološka interpretacija ležišta 'Deo' Donja Bela Reka programom Gemcom 6.1.3. Rudarski radovi, Bor, br. 1, str. 1-6