Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 5 od 10  
Back povratak na rezultate
IMK-14 - Istraživanje i razvoj
2010, vol. 16, br. 4, str. 67-70
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 08/03/2011
Primena plazma tehnologija u izradi i održavanju vitalnih sklopova hidrauličkih uređaja sa aspekta povećanja efektivnosti u radu
aVisoka tehnička mašinska škola strukovnih studija, Trstenik
bUniverzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet
cTehnička škola, Tutin

Sažetak

Jedan od osnovnih razvojnih pravaca u oblasti mašinogradnje zasnovan je na primeni novih tehnologija kroz uvođenje novih postupaka i materijala u procesu izrade i revitalizacije postojećih uređaja, sklopova elemenata. Kao vitalna oblast mašinogradnje industrija hidraulike istovremeno čini i referentnost nivoa razvoja nacionalne privrede zemlje, pa je uvođenje i primena novih tehnologija u ovoj oblasti osnov podizanja kvaliteta i pouzdanosti u radu uređaja. Istraživanja radi aplikacije novih tehnologija (postupaka i materijala) u proizvodnji hidrauličkih uređaja čine osnov ovoga rada. Zbog ograničenosti prostora u radu nije bilo mogućnosti detaljnog prikaza kompletne procedure, pa je dato: redosled u proceduri i karakteristični detalji, a za slučaj potrebe, preporučuje citirana literatura.

Ključne reči

Reference

Gajić, D. Prednosti postupka deponovanja materijala plazma sprej tehnologijom
Ivanović, N. (2001) Prilog višedimenzionalnom istraživanju i optimizaciji hidrauličke aksijalno-klipne pumpe borbenog aviona sa aspekta zapreminskog stepena iskorišćenja i buke. Beograd: Mašinski fakultet, magistarski rad
Ivanović, P. (2002) Model pretraživanja interakcija unutrašnje strukture komponenata i radnih procesa hidrauličkih sistema. V. Banja: HIPNEF
Milić, B.S. (1977) Osnove fizike gasne plazme. Beograd: Naučna knjiga
Nedić, B., Baralić, J. (2007) Specifičnosti obrade abrazivnim vodenim mlazom. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 13, br. 1-2, str. 113-120
Stanić, J. (1990) Metod inženjerskih merenja. Beograd: Mašinski fakultet