Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 434  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2019, vol. 74, br. 4, str. 567-574
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1904567B

Creative Commons License 4.0
Analiza saobraćajne infrastrukture Dervente
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet, Doboj, Bosna i Hercegovina

e-adresa: bjelosevic70@gmail.com

Sažetak

Planiranje saobraćaja je određivanje karakteristika putovanja ljudi i stvari na osnovu inžinjerskih analiza saobraćajnih i demografskih karakteristika postojećeg stanja, budućih i potencijalnih planova namjene prostora. Definisanje ovih karakteristika pomaže u narednoj fazi planiranja saobraćaja koja se odnosi na formulaciju prijedloga budućeg saobraćajnog sistema i mreže puteva. Kao osnovni ciljevi koji se nameću prilikom izrade saobraćajne analize kao što je ova, mogu se izdvojiti sledeći: zaštititi i unaprijediti efikasnost i sigurnost saobraćajnog sistema, dajući prioritet elementima koji se definišu kao značajni; poboljšati pristupačnost i saobraćajnu mobilnost osoba koja su orijentisana na masovni prevoz putnika, osoba sa niskim primanjima i hendikepiranih osoba; uspostaviti balansirani saobraćajni sistem koji će unaprijediti mogućnost izbora grane saobraćaja od strane korisnika tako što će se prioritet dati sagledavanju kompletnog saobraćajnog sistema, a ne samo jedne grane saobraćaja; omogućiti uštedu na troškovima infrastrukture, zaštiti i unapređenju poljoprivrednog zemljišta; podstrekavati poboljšanje kvaliteta života stanovnika na posmatranom području kroz posvećivanje odgovarajuće pažnje estetskom planiranju saobraćajnog sistema.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Jović J, Planiranje saobraćaja u gradovima, Saobraćajni fakultet, Beograd, 1996.
Projekat regulacije saobraćaja grada Dervente, Derventa, 2005.
Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti opštine Derventa, Strategija razvoja opštine Derventa, Derventa, 1989.
Interna dokumentacija, Javna naučnoistraživačka ustanova, Institut zaštite ekologije i informatike Republike Srpske, Banja Luka, 2012.
Studija, Istraživanje prioriteta i metode rješavanje prolaska magistralnih puteva kroz gradove, Građevinski fakultet Sarajevo -Kabinet za puteve, Sarajevo, 1988.
Informacije o saobraćajnim nezgodama, njihovim uzrocima i posljedicama u BiH u 2017. godini, BIHAMK. Dostupno na: https://bihamk.ba/assets/upload/Informacija_o_Saobra%C4%87ajnim_nezgo.pdf
Službeni glasnik opštine Derventa, Skupština opštine Derventa, broj 4/10, Derventa, 2010. Dostupno na: http://www.derventa.ba/derventa/public/00000001119%20lat.pdf
Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti opštine Derventa, Strategija razvoja opštine Derventa za period 2011-2016. godine, Derventa, 2011.