Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 7 od 435  
Back povratak na rezultate
Tekstilna industrija
2019, vol. 67, br. 2, str. 54-59
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tekstind1902054M


Strategija razvoja globalnih informaciono-tehnoloških mogućnosti poslovanja u kompaniji "Benetton"
aUniverzitet u Bijeljini, Poljoprivredni fakultet, Bijeljina, B&H
bUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresa: ivanmi@ubn.rs.ba

Sažetak

Osnovni cilj ovog rada je da se analiziraju glavni elementi informaciono-tehnološke (IT) infrastrukture globalnog e-poslovanja, modeli ovog poslovanja i način implementacije ovih modela. Krajnji rezultat ove analize je identifikovanje problema u implementaciji globalnog e-poslovanja i predlaganje mogućih rešenja. U tom kontekstu je analiziran primer preduzeća "Benetton" koje je uspešno rešilo ove probleme. Opšta tvrdnja da elektronsko poslovanje povećava konkurentsku sposobnost i profitabilnost preduzeća potvrđena je u praksi ovog preduzeća. Informacioni sistemi u oblasti elektronskog poslovanja mogu podržati ostvarenje ovog cilja, samo ako se posmatraju na sveobuhvatan, globalan način. Globalizacija poslovanja i jaka konkurencija zahtevaju novi koncept digitalnog preduzeća o čemu svedoče sve veća ulaganja u specijalizovane i prema klijentu orjentisane tehnologije zasnovane na vebu i internetu.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Dimitrijević, D., Adamović, Ž., Urošević, S., Prokopović, B. (2019). Proces generisanja modela MSP -participacija i benefi ti kompjuterskog modelovanja (2. Deo), Tekstilna industrija 67(1) 39-50. DOI: 10.5937/tekstind1901039D
Ilić, Z. (2019). Potencijali razvoja industrijskog turizma u Leskovcu gradu tekstila-"Srpskom Mančesteru", Tekstilna industrija, 67(1), 51-57. DOI: 10.5937/tekstind1901051I
Milićević, V. (2002). Internet ekonomija. Beograd, Fakultet organizacionih nauka
Schwartz, E. (1997). Webonomics -Nine Essential Principles for Growing Your Business on the World Wide Web. England: Penguin Books
Jovanović , R., Milovanović , S. (2010). Elektronsko poslovanje, Niš, Ekonomski fakultet u Nišu
Shapiro, C., Varian, R. (1998) Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. Boston: Harvard Business School Press
International Organization for Standardization (ISO). Dostupno na: http://www.iso.org/iso/home. html (21.05.2019.)
SAP Business Management Software Solutions, Applications and Services. Dostupno na: http://www.sap. com/index.epx (21.05.2019)
Schiller, D. (2000) Digital Capitalism -Networking the Global Market System. England, London, The MIT Press
Mičić, I., Rajić, Z., Mičić, I., I. (2017). Strateški rizik i plaćanje u elektronskom bankarstvu, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana (Beograd)