Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 85  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2019, vol. 76, br. 2, str. 219-223
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 25/04/2019
doi: 10.2298/VSP160923073S
Creative Commons License 4.0
Melena kao prvi znak metastatskog angiosarkoma jetre
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet + Klinički centar Srbije, Klinika za gastroenterohepatologiju, Beograd
bKlinički centar Srbije, Klinika za gastroenterohepatologiju, Beograd
cKlinički centar Srbije, Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar, Beograd
dKlinički centar Srbije, Služba za patohistologiju, Beograd

e-adresa: asokicmilutinovic@gmail.com

Sažetak

Uvod. Angiosarkomi su maligni tumori vaskularnog endotela koji mogu nastati na različitim lokacijama. Iako primarni angiosarkomi jetre čine samo 1.8% primarnih tumora jetre to su najčešći maligni mezenhimalni tumori jetre. Prikazujemo slučaj primarnog angiosarkoma jetre sa melenom kao neobičnom inicijalnom manifestacijom ovog vrlo retkog tumora. Prikaz slučaja. Bolesnik star 44 godine upućen je na našu Kliniku zbog melene koja je perzistirala nakon ponavljanih argon plazma koagulacija krvarećih lezija tokom ezofagogastroduodenoskopije u regionalnoj bolnici. Ultrazvuk i multislajsna kompjuterska tomografija (MSCT) abdomena ukazali su na uvećanu jetru sa fokalnom lezijom levog lobusa promera 6 cm i multiplim satelitskim lezijama u oba lobusa, uvećanu slezinu, kao i ekstremno proširenu i dugačku umbilikalnu venu. Double balloon enteroskopijom i endoskopskom video kapsulom uočene su brojne krvareće vaskularne lezije u tankom crevu. Patohistološki pregled i imunohistohemijska bojenja biopsija lezija iz tankog creva ukazala su na maligni mezenhimski tumor vaskularnog/endotelnog porekla. Zaključeno je da se kod bolesnika radi o metastatkom angiosarkomu sa najverovatnijim primarnim ishodištem u jetri i metastazama u tankom crevu, što je uzrokovalo melenu, i kičmenom stubu, što je uzrokovalo bol u leđima. Zaključak. Retki uzroci melene uključuju krvarenje iz primarnog ili metastatskog hemangiosarkoma lokalizovanog u gastrointestinalnom traktu, posebno u tankom crevu.

Ključne reči

Reference

Ahmad, Z., Nisa, A., Idrees, R., Minhas, K., Pervez, S., Mumtaz, K. (2008) Hepatic angiosarcoma with metastasis to small intestine. J Coll Physicians Surg Pak, 18(1): 50-2
Ali, J.A., Ko, H.H., Owen, D., Steinbrecher, U.P. (2006) Epithelioid angiosarcoma of the small bowel. Gastrointestinal Endoscopy, 64(6): 1018-1021
Allison, K.H., Yoder, B.J., Bronner, M.P., Goldblum, J.R., Rubin, B.P. (2004) Angiosarcoma Involving the Gastrointestinal Tract. American Journal of Surgical Pathology, 28(3): 298-307
Baxter, P.J. (1981) The British Hepatic Angiosarcoma Register. Environmental Health Perspectives, 41: 115
Chaudhary, P., Bhadana, U., Singh, R.A.K., Ahuja, A. (2015) Primary hepatic angiosarcoma. European Journal of Surgical Oncology (EJSO), 41(9): 1137-1143
de Francesco, V., Bellesia, A., Corsi, F., Pennella, A., Ridola, L., Zullo, A. (2015) Multifocal Gastrointestinal Angiosarcoma: a Challenging Diagnosis?. J Gastrointestin Liver Dis, 24(4): 519-22
Föhrding, L.Z. (2012) Small intestine bleeding due to multifocal angiosarcoma. World Journal of Gastroenterology, 18(44): 6494
Forbes, A., Portmann, B., Johnson, P., Williams, R. (1987) Hepatic sarcomas in adults: a review of 25 cases. Gut, 28(6): 668-674
Grewal, J.S., Daniel, A.R. M., Carson, E.J., Catanzaro, A.T., Shehab, T.M., Tworek, J.A. (2008) Rapidly progressive metastatic multicentric epithelioid angiosarcoma of the small bowel: a case report and a review of literature. International Journal of Colorectal Disease, 23(8): 745-756
Hsu, J., Chen, H., Lin, C., Yeh, C., Hwang, T., Jan, Y., Chen, M. (2005) Primary angiosarcoma of the spleen. Journal of Surgical Oncology, 92(4): 312-316
Kim, T., Kim, G., Heo, J., Kang, D., Song, G., Cho, M. (2005) Metastasis of hepatic angiosarcoma to the stomach. Journal of Gastroenterology, 40(10): 1003-1004
Molina, E., Hernandez, A. (2003) Clinical manifestations of primary hepatic angiosarcoma. Digestive Diseases and Sciences, 48(4): 677-682
Nakayama, H., Masuda, H., Fukuzawa, M., Takayama, T., Hemmi, A. (2004) Metastasis of hepatic angiosarcoma to the gastric vein. Journal of Gastroenterology, 39(2): 193-194
Ni, Q., Shang, D., Peng, H., Roy, M., Liang, G., Bi, W., Gao, X. (2013) Primary angiosarcoma of the small intestine with metastasis to the liver: a case report and review of the literature. World Journal of Surgical Oncology, 11(1): 242
Ruffolo, C., Angriman, I., Montesco, M.C., Scarpa, M., Polese, L., Barollo, M., Pagano, D., d'Amico Davide, F. (2005) Unusual cause of small bowel perforation: metastasis of a subcutaneous angiosarcoma of the head. International Journal of Colorectal Disease, 20(6): 551-552
Santonja, C., Martín-Hita, A., Dotor, A., Costa-Subias, J. (2001) Intimal angiosarcoma of the aorta with tumour embolisation causing mesenteric ischaemia. Virchows Archiv, 438(4): 404-407
Schmid, E., Port, S. J., Carroll, R.M., Friedman, N.B. (1984) Primary metastasizing aortic endothelioma. Cancer, 54(7): 1407-1411
Sullivan, H.C., Edgar, M.A., Cohen, C., Kovach, C.K., HooKim, K., Reid, M.D. (2014) The utility of ERG, CD31 and CD34 in the cytological diagnosis of angiosarcoma: an analysis of 25 cases. Journal of Clinical Pathology, 68(1): 44-50
Talard, P., Lemmens, B., Duval, J.L., Dubayle, P., Bouchiat, C., Carloz, E. (1992) Angiosarcoma of the aorta disclosed by intestinal metastasis. Arch Mal Coeur Vaiss, 85(4): 453-6. (French)
Taxy, J.B., Battifora, H. (1988) Angiosarcoma of the gastrointestinal tract a report of three cases. Cancer, 62(1): 210-216
Timaran, C.H., Grandas, O.H., Bell, J.L. (2000) Hepatic angiosarcoma: longterm survival after complete surgical removal. Am Surg, 66(12): 1153-7
Winkelmann, R.K., van Heerden, J.A., Bernatz, P.E. (1971) Malignant vascular endothelial tumor with distal embolization. American Journal of Medicine, 51(5): 692-697